Železniční doprava

Železniční doprava

Naše aktivity v České republice:

ARRIVA MORAVA a. s., která patří do skupiny ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. je provozovatelem drážní dopravy na Železnici Desná, která je majetkem Svazku obcí údolí Desné:

  • délka trati: 22 km,
  • počet zastávek: 15,
  • počet přepravených osob: 513 630

Společnost ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. je pravidelným účastníkem výběrových řízení na poskytování dopravních služeb v závazku veřejné služby a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovni krajů. Kromě účasti na výběrových řízeních připravuje společnost pro regionální objednatele železniční dopravy nové projekty v těchto segmentech železničního trhu:

  • vysokokapacitní příměstská doprava provozovaná na krátké až střední vzdálenosti s vysokou hustotou dopravního zatížení v závislé trakci
  • regionální doprava na krátké vzdálenosti s nízkou přepravní kapacitou v nezávislé trakci
  • rychlá interregionální doprava na střední vzdálenosti se střední přeprvavní kapacitou v závislé i nezávislé trakci

Předkládané projekty jsou prioritně zaměřeny na:

  • maximalizaci přínosů spojených s využitím moderních kolejových vozidel,
  • dosažení plného souladu s časovými, kvalitativními a kapacitními požadavky objednatelů dopravy,
  • efektivní intermodální spolupráci s autobusovou dopravou v oblasti dopravní koncepce, odbavení cestujících a informačních technologií.

ARRIVA vlaky

Zpráva o kvalitě služeb Arriva vlaky 2014

Zpráva o kvalitě poskytovaných služeb za rok 2013

ARRIVA MORAVA

Zpráva o kvalitě poskytovaných služeb za rok 2013