Menu

Částečná uzavírka silnice I/55 – průtah obce Kokory

2.5.2018 - 31.7.2018

V termínu 2.května 2018 – 31.8.2018 bude částečně uzavřena silnice I/55 – průtah obce Kokory. Důvodem uzavírky je realizace akce „Kanalizace a ČOV Kokory“.

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem linkou VLD 891351 Olomouc - Velký Týnec - Kokory. Výstavba kanalizace bude realizována při uzavírce jednoho jízdního pruhu. Provoz v uzavřeném úseku bude řízen pracovníkem stavby a v době 18:00 hod. - 6:00 hod světelnou signalizací.      

V době prací při realizaci v termínu 24.7.2018 – 31.8.2018 pojede linka 891351 po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Brodek u Přerova, náměstí po silnici III/0553 do Kokor. Na začátku Kokor odbočí vpravo a po místních komunikacích dojede u kapličky na silnici I/55 a zastávku Kokory, Obecní úřad. Objízdná trasa je obousměrná. Náhradní zastávkou za Kokory, rest. U Dohnalů  bude zastávka Kokory, točna.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.