Kladensko: Zastávka Lány,nám. mimo provoz

od 8. 8. 2019

Z důvodu stavebních prací bude zastávka Lány, nám. od 8. 8. 2019 do odvolání
mimo provoz. Náhradní zastávka obousměrně bude přesunuta do ulice Ke Hřbitovu.
Objízdná trasa bude vedena ulicí Zámecká a ulicí Ke Hřbitovu. Mapka zde.