Lipnicko: Úplná uzavírka sil II/437 Lipník nad Bečvou – Týn nad Bečvou

29.4.2019 - 20.12.2019

Z důvodu rekonstrukce silnice mezi Lipníkem nad Bečvou a Týnem nad Bečvou dojde u linek veřejné dopravy 920517, 920518, 920522, 920524, 920930, 920944 k následujícímu opatření:

29.4. – 7. 5. 2019 – částečná uzavírka silnice II/437

Po dobu částečné uzavírky silnice II/437 bude autobusům umožněn průjezd, všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

8.5. - 11. 8. 2019 – úplná uzavírka silnice II/437 (1. etapa) – uzavřený úsek z Lipníku nad Bečvou (Smetanova) – křižovatka silnic II/437 a II/434 „Přední mlýn“

– v křižovatce silnic II/434 a II/437 u „Předního mlýna“ bude silniční provoz řízený světelným signalizačním zařízením

Linka 920517

Dotčené spoje linky 920517 (spoje 11, 12) budou z důvodu oběhu o 25 minut opožděny.

Linka 920518

Dotčené spoje linky 920518 (spoje 203, 200, 22) budou obousměrně vedeny ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po MK Svat. Čecha, II/437 (Neffova, Osecká), III/4372 (Tyršova) a I/47 do Oseku nad Bečvou, po III/43419 přes Oldřichov do Sušic a po II/434 do Nových Dvorů, po otočení po MK okolo hasičské zbrojnice na zastávku Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves, dále dle platné licence. Vybranými spoji bude linka obsluhovat zastávky Sušice,osada Kudlov Sušice,škola. Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD nebude obsluhována, náhradou budou spoje zastavovat na zastávce Lipník n.Bečvou,Osecká-škola a Lipník n.Bečvou,Novosady. Zastávka Lipník n.Bečvou,Za vodou nebude obsluhována – náhradou budou tuto zastávku obsluhovat linky 920522 a 920944, které budou přes osadu Za vodou vedené.

Linka 920522

Linka 920522 bude obousměrně vedena ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po MK Svat. Čecha, II/437 (Neffova, Osecká), III/4372 (Tyršova) a I/47 do Oseku nad Bečvou, po III/43419 přes Oldřichov do Sušic, po II/434 přes Nové Dvory, po II/437 na zastávku Týn n.Bečvou,mlýn, dále dle platné licence. Linka bude pouze vybranými spoji zajíždět na zastávky Týn n.Bečvou,u rybníka a Týn n.Bečvou,točna. Spoje vedené na točnu budou ukončeny na zastávce Týn n.Bečvou,náves, kde se budou autobusy i otáčet. Linka bude navíc vybranými spoji obsluhovat zastávky Lipník n.Bečvou,Za vodou; Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves; Sušice,osada Kudlov a Sušice,škola. Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD nebude obsluhována, náhradou budou spoje zastavovat na zastávce Lipník n.Bečvou,Osecká-škola a Lipník n.Bečvou,Novosady.

Linka 920524

Linka 920524 bude vedena po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Lipník n.Bečvou,sídl.Zahradní po MK ul. Zahradní, Na Bečvě, Souhradní, II/437 (Novosady) a II/434 (Hranická) na zastávku Lipník n.Bečvou,rest. Moravská brána, dále dle platné licence. Spoje z Lipníka nad Bečvou do Nových Dvorů a zpět budou zrušeny – náhradou budou předmětné zastávky obsluhovat linky 920518, 920522 a 920944, které budou vedeny přes Nové Dvory. Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD (pro spoje ve směru restaurace Moravská brána) nebude obsluhována, náhradou budou spoje zastavovat na zastávce Lipník n.Bečvou,Novosady. Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD (pro spoje do/z Nových Dvorů) nebude obsluhována. Zastávka Lipník n.Bečvou,Za vodou nebude obsluhována – náhradou budou tuto zastávku obsluhovat linky 920522 a 920944, které budou přes osadu Za vodou vedené. Zastávka Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves nebude obsluhována – náhradou budou předmětné zastávky obsluhovat linky 920518, 920522 a 920944, které budou vedeny přes Nové Dvory.

Linka 920930

Linka 920930 bude obousměrně vedena ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po MK Svat. Čecha, II/437 (Neffova, Osecká), III/4372 (Tyršova) a I/47 do Oseku nad Bečvou, po III/43419 přes Oldřichov do Sušic, v Sušicích po II/434 na zastávku Sušice,náves, dále dle platné licence. Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD nebude obsluhována, náhradou budou spoje zastavovat na zastávce Lipník n.Bečvou,Osecká-škola a Lipník n.Bečvou,Novosady. Zastávka Lipník n.Bečvou,Za vodou nebude obsluhována – náhradou budou tuto zastávku obsluhovat linky 920522 a 920944, které budou přes osadu Za vodou vedené. Zastávky Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves a Sušice,osada Kudlov nebudou obsluhovány – náhradou budou předmětné zastávky obsluhovat linky 920518, 920522 a 920944, které budou vedeny přes Nové Dvory.

Linka 920944

Linka 920944 bude obousměrně vedena ze zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st. po MK Svat. Čecha, II/437 (Neffova, Osecká), III/4372 (Tyršova) a I/47 do Oseku nad Bečvou, po III/43419 přes Oldřichov do Sušic, po II/434 přes Nové Dvory, po III/43421 na zastávku Lipník n.Bečvou,Pod horou lom, dále dle platné licence. Spoje jedoucí přes Týn nad Bečvou budou z II/434 u Předního mlýna pokračovat na II/437 směr Týn nad Bečvou, dále dle platné licence. Linka bude navíc vybranými spoji obsluhovat zastávky Lipník n.Bečvou,Za vodou; Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves; Sušice,osada Kudlov a Sušice,škola. Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD nebude obsluhována, náhradou budou spoje zastavovat na zastávce Lipník n.Bečvou,Osecká-škola a Lipník n.Bečvou,Novosady.

22.7. - 20. 12. 2019 (začne po ukončení 1. etapy) – úplná uzavírka silnice II/437 (2. etapa) – uzavřený úsek od křižovatky silnic II/437 a II/434 „Přední mlýn“ – Týn nad Bečvou

Linky 920517, 920518, 920524 a 920930

Uvedené linky nebudou 2. etapou dotčeny.

Linka 920522

Linka 920522 bude obousměrně vedena ze zastávky Lipník n.Bečvou,ČSAD po II/437, II/434, III/43421 přes Hlinsko, po III/43714 do Lhoty, po II/437 do Týna nad Bečvou a po III/43712 na zastávku Týn n.Bečvou,náves, kde se na návsi otočí a pojede zpět po III/43712 na II/437, dále dle platné licence. Linka bude pouze vybranými spoji zajíždět na zastávky Týn n.Bečvou,u rybníka a Týn n.Bečvou,točna – spoje původně vedené na točnu budou ukončeny na zastávce Týn n.Bečvou,náves, kde se budou autobusy i otáčet. Zastávka Týn n.Bečvou,mlýn nebude obsluhována.

Linka 920944

Dotčené spoje linky 920944 (spoje 19, 22) budou obousměrně vedeny ze zastávky Lipník n.Bečvou,ČSAD po II/437, II/434, III/43421 přes Hlinsko, po III/43714 do Lhoty, po II/437 do Týna nad Bečvou, po III/43712 na náves, kde se autobus otočí a po III/43712 pojede na zastávku Týn n.Bečvou,rest., dále dle platné licence.