Prostějovsko: uzavírka silnice v obci Lutotín

29.4.2019 - 15.7.2019

S platností od 29.dubna 2019 do 15.července 2019 bude úplně uzavřena silnice III/36634 v obci Lutotín. Důvodem uzavírky je realizace akce „Kanalizace Lutotín – rekonstrukce kanalizace“.  

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Prostějov projíždí uzavřeným úsekem linkou VLD 780437 Prostějov – Ptení – Konice, spojem 4 (provozován pouze ve dnech školního vyučování) a spojem 5 (provozován v pracovní dny).

Po dobu úplné uzavírky pojede linka po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Bílovice-Lutotín, Bílovice až k železničnímu přejezdu v obci Lutotín. Zde se na ploše u zemědělského družstva otočí – v tomto místě bude i náhradní zastávka Bílovice – Lutotín, Lutotín. Dál zpět do Bílovic a po silnici III/3752 do Kostelce na Hané. Po obsloužení zastávky Kostelec na Hané, sokolovna a otočení se u staré školy pokračuje po trase dle licence do Prostějova. Objízdná trasa je obousměrná. Vzhledem k provozu linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním spojů.               

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.