Úplná uzavírka sil II/437 Oprostovice

8.5.2019 - 20.12.2019

V termínu  8. 5. - 1. 9. 2019 a 1.11. – 20. 12. 2019 nebude linka  920523 uzavírkou nijak dotčena.

 

Od 2. 9. 2019

bude linka 920523 ukončena na náhradní zastávce Oprostovice,rest., která bude umístěna na křižovatce silnic III/43722 a II/437. Zastávka Oprostovice,obchod nebude obsluhovaná.

Po rekonstrukci úseku silnice II/437 před Oprostovicemi:

Objízdná trasa linky 920523 bude obousměrně vedena ze zastávky Bezuchov,Rozhraní po MK okolo ZD s napojením na II/437, kde se autobus otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,obchod, vyčká odjezdu dle platného jízdního řádu a bude pokračovat zpět. Zastávka Bezuchov,Zábraní nebude obsluhovaná. Zastávka Oprostovice,obchod bude přemístěna na křižovatku MK s II/437 směr Čechův kříž. Zastávka Oprostovice,rest. nebude obsluhovaná.