Úplná uzavírka sil. I/11 ul. Šumperská v Rapotíně

22.7.2019 - 20.12.2019

Z důvodu úplné uzavírky sil. I/11 ul. Šumperská v Rapotíně při opravě mostů 11-096 a 11-097 v termínu od 22. 7. do 20. 12. 2019 nebude autobusům linek 930201, 930215 a 930241 umožněn průjezd a autobusové spoje budou vedeny po objízdných trasách.

  • Pro směr Rapotín – Petrov nad Desnou a Sobotín bude AZ Rapotín, u hřiště přemístěna na sil. III/44636a ul. Osvobození na AZ Rapotín, kostel. Linkové autobusy pojedou ze sil. I/11 na sil. III/44636a ul. Osvobození, po sil. III/44636 s výjezdem na sil. I/11 a dále dle JŘ. Objízdná trasa je jednosměrná.
  • Pro směr Petrov nad Desnou - Šumperk - ze sil. I/11 na sil. III/01121, po sil. III/01122 a po sil. I/44 ul. Jesenická zpět na sil. I/11 a dále dle JŘ. Objízdná trasa je jednosměrná a AZ budou obslouženy dle JŘ.