Přerovsko: Uzavírka v Radslavicích mění jízdní řády

18. 3. 2019 - 30. 11. 2019

Z důvodu rekonstrukce silnice II/434 v Radslavicích (okres Přerov) bude pro linky 920518, 920522, 920523 a 920930 v následujícím období přijato následující přepravní opatření:

Termín:

  • od 18. 3. do 4. 8. 2019 (1.etapa),
  • od 15. 7. do 30. 9. 2019 (2.etapa, 1.fáze až po ukončení 1.etapy)
  • od 1. 10. do 30. 11. 2019 (2.etapa, 2.fáze).

 

1. etapa (uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Kozlovic po křižovatku u Hasičské zbrojnice):

Po dobu úplné uzavírky budou spoje obousměrně vedeny v Radslavicích z náhradní zastávky Radslavice, náves (umístěné v ulici Na Návsi u prodejny potravin) po objízdné trase. Po dobu uzavírky bude navíc na znamení obsloužena zast. Grymov, kaple.

Zastávka Radslavice, náves je přesunuta do ulice Na Návsi u prodejny potravin. Navíc je obsloužena na znamení zastávka Grymov, kaple.

 

2. etapa, 1. fáze (uzavřený úsek od křižovatky u hasičské zbrojnice po křižovatku u sousoší Cyrila a Metoděje směr Sušice/Pavlovice u Přerova ,včetně křižovatky):

Linky 920518 a 920930

z náhradní zastávky Sušice, náves (přemístěna na III/43420 směr Pavlovice u Přerova cca před domy č. p. 10 a 43) pokračovat po objízdné trase III/43420 do Pavlovic u Př. a dále po III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde se otočí ul. Slaměníkova, okolo OÚ a Hasičské zbrojnice, obslouží zastávku Radslavice, náves a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice. Otáčení autobusů v Sušicích bude zajištěno na soukromém pozemku v blízkosti zastávky.

Linka 920522 (mimo sp.č.35, 26 a 208)

 ze zastávky Pavlovice u Přerova, dol. zast. po objízdné trase III/43417, III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde se otočí ul. Slaměníkova, okolo OÚ a Hasičské zbrojnice, obslouží zastávku Radslavice,náves a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.

Spoje č. 35, 26 a 208 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova, hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru parcel p. Prvého a p.Jemelky u stávající zastávky Sušice,náves a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po III/43714, III/43414 do Radslavic, kde se otočí ul. Slaměníkova, okolo OÚ a Hasičské zbrojnice, obslouží zastávku Radslavice,náves a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.

Linka 920523

ze zastávky Pavlovice u Přerova, hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru parcel p. Prvého a p. Jemelky u stávající zastávky Sušice,náves a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po III/43714, III/43414 do Radslavic, kde se otočí ul. Slaměníkova, okolo OÚ a Hasičské zbrojnice, obslouží zastávku Radslavice,náves a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.

Zastávka Sušice, náves  po celou dobu přesunuta za křižovatku směr Pavlovice. V Pavlovicích obsluhujeme všechny zastávky dle jízdního řádu.

 

2. etapa, 2. fáze (uzavřený úsek od křižovatky u sousoší Cyrila a Metoděje po konec obce směr Sušice):

Zastávka Sušice, náves bude pro linky 920518, 920522 (spoje č. 35, 26 a 208), 920523 a 920930 stále obousměrně přemístěna na III/43420 směr Pavlovice u Př. cca před domy č.p. 10 a 43. Otáčení autobusů v Sušicích na pozemcích p. Prvého a p. Jemelky u stávající zastávky.

Linky 920518 a 920930

z náhradní zastávky Sušice,náves pokračovat po objízdné trase III/43420 do Pavlovic u Př. a dále po III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.

Linka 920522 (mimo sp.č.35, 26 a 208)

ze zastávky Pavlovice u Přerova, dol. zast. vedeny dle platné licence do zastávky Radslavice,náves dle licence beze změny.

Spoj č. 35, 26 a 208 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova, hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru parcel p. Prvého a p.Jemelky u stávající zastávky Sušice,náves a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a dále po III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.

Linka 920523

ze zastávky Pavlovice u Přerova, hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru parcel p. Prvého a p. Jemelky u stávající zastávky Sušice,náves a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a dále po III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.

 Zastávka Sušice, náves  po celou dobu přesunuta za křižovatku směr Pavlovice.

V Pavlovicích obsluhujeme všechny zastávky dle jízdního řádu.