Menu

Úplná uzavírka silnice II/455 v úseku Písečná za kolejemi až začátek obce Supíkovice

30.7.2018 - 31.10.2018

Z důvodu úplné uzavírky silnice II/455 v úseku Písečná za kolejemi až začátek obce Supíkovice ve 2 etapách budou linky 950119 Jeseník-Vidnava-Velká Kraš950121 Jeseník-Písečná-Žulová provozovány následovně:

V termínu 30.7.-12.8.2018 – úplná uzavírka včetně BUS – objízdná trasa směr z Jeseníku do Písečné přes Novou Ves kolem letiště po MK na silnici II/457 do Velkých Kunětic, každý spoj zajede do Supíkovic k ČMPK, kde se otočí a pojede zpět. Zastávky se obsluhují ve směru do Supíkovic, zpět ze Supíkovic jedeme bez zastávky přes Strachovičky do Velkých Kunětic na zast. Velké Kunětice, st.hranice a dále dle licence.

Objízdná trasa ze směru Vidnava, Stará Červená Voda – obsloužíme zastávku Velké Kunětice, st. Hranice a ze silnice II/457 odbočíme směr Strachovičky do Supíkovic k ČMPK, kde se otočíme a pokračujeme přes Supíkovice, Velké Kunětice ke škole – zastávky obsluhujeme ve směru ze Supíkovic -zastavujeme na všech zastávkách, dále po silnici II/457, kde odbočíme na MK směr letiště Nová Ves, dále do Písečné a Jeseníku. Po dobu úplné uzavírky nebude obsluhována zastávka Supíkovice, jeskyně. Zastávka Písečná žel.st. bude zrušena, náhradní zastávka – bude obsluhována Písečná, kino

 

Po dobu úplné uzavírky ve II.etapě v termínu 13.8. - 31.10.2018 bude průjezd linkovým autobusům povolen. V průběhu této etapy se bude opravovat most v Supíkovicích, část Kolonky. Autobusy pojedou po MK – v Kolonkách odbočí na zadní cestu a vyjedou zpět na hlavní silnici před zastávkou Velké Kunětice, Františkov. Zastávka Supíkovice, Kolonky ve směru na Jeseník bude posunuta o cca 100 m směr Jeseník. Objízdná trasa je obousměrná. Bude platit stávající jízdní řád. Všechny zastávky budou obslouženy dle JŘ