Úplná uzavírka silnice III/37302, v Boří - Podolí

9.9.2019 - 20.10.2019

Ve termínu od 9.9.2019 do 20.10.2019  bude uzavřena silnice III/37302 v úseku od křižovatky se silnicí III/37317 (v Boří) po začátek obce Podolí z důvodu realizace akce „Silnice III(37320 Bouzov – Podolí – Olešnice (Olešnice – Podolí).

ARRIVA MORAVA a.s. projíždí po silnici III/37320 linkami 890303 Litovel – Bouzov a 890306 Bouzov – Kadeřín a linkou 933244 Mohelnice – Loštice – Bílá Lhota – Litovel. Po dobu uzavírky pojedou linky po objízdné trase. Ta povede z Podolí po účelové komunikaci spojující Podolí a hřbitov na Bouzově do Hvozdečka. Objízdná trasa je obousměrná. Na linkách 890303 a 890306 budou po dobu uzavírky v platnosti výlukové jízdní řády.

Zastávka Bouzov, Podolí, v Boří bude zrušena bez náhrady. Zastávka Bouzov, Podolí, rozcestí náves bude pro linku 933244 u přenosného označníku umístěného v křižovatce silnic III/37320 a III/37321 na příjezdu od Obectova.

Křižovatka silnic III/37317 a III/37320 (v Boří) bude po celou dobu uzavírky pro autobusy průjezdná v obou směrech po volné polovině. U linky 933244 bude vzhledem k provozu spojů po objízdné trase docházet ke zpoždění cca 6 minut.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.