Menu

Úplná uzavírka silnice III/4368 Tršice - Lazníky

13. 8. 2018 - 30. 11. 2018

V termínu od 13. 8. 2018 do 30. 11. 2018 bude úplně uzavřena silnice III/4368 z Tršic na Lazníky. Důvodem uzavírky je realizace stavby „Silnice III/4368 Tršice - Lazníky“.

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem linkami 891349 Hlubočky – Velký Újezd – Tršice a 891350 Hlubočky – Tršice - Lazníky.

Rekonstrukce silnice bude rozdělena na etapy.

První etapa 13.8.2018 – 14.10.2018 – bude uzavřen úsek silnice III/4368 od začátku obce od Tršic po křižovatku silnic III/4368, III/43614 a III/4369. Po dobu uzavírky pojedou linky po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Lazníčky, kaple po silnici III/43617 do Výklek a po silnici III/43613 přes Svrčov do Lazník. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Lazníčky, mlýn bude zrušena bez náhrady a zastávka Lazníky, mlýn bude nahrazena zastávkou Lazníky, náves. Na linkách 891350 a 891346 bude po dobu uzavírky v platnosti výlukový jízdní řád.

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Přerov projíždí uzavřeným úsekem linkami 920515  Přerov-Velký Újezd-Kozlov a 920517 Lipník n.Bečvou-Osek n.Bečvou-Veselíčko-Lazníky.

Po dobu 1. Etapy v termínu 13.8. - 14.10.2018
Budou dotčené spoje linky 920515  dle výlukového JŘ (viz níže) obousměrně vedeny objízdnou trasou ze zast. Lazníky,náves po III/43613 přes Svrčov, Výkleky, po III/43617 do Lazníček na zast. Lazníčky,kaple, kde se autobus otočí a pojede dále dle JŘ. Spoj č. 5 o prázdninách zajede a ve školu ne na zast. Lazníčky,kaple. Vlivem uzavírky bude zrušena zast. Lazníky,mlýn a Lazníčky,mlýn.

Lince 920517 bude vždy umožněno otočení se na točně v Lazníkách.

Druhá etapa 15.10.2018 – 30.11.2018 – bude uzavřen úsek silnice III/4368 od začátku obce od Tršic po křižovatku se silnicí III/43614. Po dobu této uzavírky pojedou linky bez omezení s obsluhou všech zastávek.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.