Uzavírka průtahu obcí Benkov

19.8.2019 - 16.11.2019

V termínu od 19.srpna 2019 do 16.listopadu 2019 bude úplně uzavřena silnice III/4494 – průtah obcí Benkov. Důvodem uzavírky je realizace akce „Silnice III/4494 Benkov - Střelice – rekonstrukce komunikace“.

ARRIVA MORAVA a.s. projíždí uzavřeným úsekem linkou VLD 891312 Litovel – Medlov. Uzavřeným úsekem projíždí spoje 2, 4, 7 a 13. Uvedené spoje jezdí v pracovní dny.

Po dobu frézování krajnic u obrubníků, pokládky dvouřádku ze žulových kostek a frézování prostřední části komunikace bude autobusům VLD umožněn průjezd uzavřeným úsekem.

Poslední týden uzavírky bude denně od 8:00 hod. - úplná uzavírka včetně autobusů. Bude prováděna pokládka nového živičného povrchu komunikace. Spoj 2 s odjezdem v 5:04 hod. z Králové přes Medlov, Benkov a Střelice do Litovle a spoj 4 s odjezdem v 6:34 z Uničova přes Střelice, Benkov, Medlov a Královou do Litovle projedou bez omezení s obsluhou všech zastávek.

Spoj 7 s odjezdem v 12:30 hod. z Litovle do Uničova pojede po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Medlov, u mostu po silnici III/4494 na křižovatku se silnicí III/44415 - zde náhradní zastávka za Benkov, restaurace - a dál do Uničova. Spoj neobslouží zastávku Střelice, pošta a Uničov, hřbitov.

Spoj 13 s odjezdem v 14:22 hod. z Litovle do Králové pojede ze zastávky Střelice, náměstí přes Uničov po silnici III/44415 na křižovatku se silnicí III/4494 - zde náhradní zastávka za Benkov, restaurace – dál na zastávku Medlov do Králové. Neobslouží zastávku Střelice, pošta. Spoj bude na příjezdu o cca 3 - 4 minuty opožděn.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.