Menu

Uzavírka sil. III/37313 v obci Bouzov

18. 8. 2018 a od 24. 8. od 10:00h. do 26. 8. 2018 do 7:00h.

Z důvodu uzavírky sil. III/37313 v obci Bouzov ve dnech:
- 18. 8. 2018
- od 24. 8. od 10:00h. do 26. 8. 2018 do 7:00h.,

budou autobusové linky vedeny po objízdné trase takto:

930240 – místo AZ Bouzov, Podolí, pož. zbrojnice se bude využívat autobusová zastávka (dále jen AZ) Bouzov, Podolí, rozc. náves. Spoj č. 201 pojede z náhradní AZ po sil. III/37320 s odbočením na sil.  III/37317 do Olešnice a Hvozdečka a po sil. III/37313 do Bouzova na AZ Bouzov, nám..


930245
– autobusy budou vedeny v trase dle licence a AZ budou obslouženy dle JŘ.


930249
, sp. 5 – bude veden v trase dle licence a AZ budou obslouženy dle JŘ.

Sp. 7 a 9 - místo AZ Bouzov, Podolí, pož. zbrojnice se bude využívat AZ Bouzov, Podolí, rozc. náves. Spoje pojedou z náhradní AZ po sil. III/37320 s odbočením na sil.  III/37317 do Olešnice a Hvozdečka a po sil. III/37313 do Bouzova na AZ Bouzov, nám..

Sp. 11 a 13 - místo AZ Bouzov, Podolí, pož. zbrojnice se bude využívat AZ Bouzov, Podolí, rozc. náves. Spoje pojedou z náhradní AZ po sil. III/37320 s odbočením na sil.  III/37317 do Olešnice a Hvozdečka a po sil. III/37313 do Bouzova na AZ Bouzov, nám., dále po sil. III/37320 přes Podolí s odbočením na sil.  III/37317 do Olešnice a Hvozdečka a po sil. III/37313 dále dle JŘ. Nebudou obslouženy AZ Bouzov, ZD a Bouzov, hřbitov.