Uzavírka silnic I/46 a III/44310 u obce Tovéř

18. 3. 2019 - 30. 9. 2019

S platností od 18. března 2019 do 30. září 2019 bude částečně uzavřena silnice I/46 a úplně uzavřena silnice III/44310 u obce Tovéř. Důvodem uzavírky je realizace akce „Silnice I/46 – Tovéř, křižovatka“.     

Rekonstrukce křižovatky bude realizována ve čtyřech etapách:

Ve všech etapách – bude úplně uzavřena silnice III/44310 v prostoru křižovatky se silnicí I/46. Objízdná trasa pro autobusy obsluhující zastávku Tovéř, kaple povede z Dolan přes Tovéř, Samotíšky, Chválkovice do Olomouce. Zastávka Tovéř, kaple bude nahrazena zastávkou Tovéř, kulturní dům. Na zastávku Olomouc, Týneček budou zajíždět pouze vybrané spoje. Na linkách 891340, 891341 a 891923 budou po dobu uzavírky v platnosti výlukové jízdní řády. Silnice I/46 Olomouc – Šternberk bude s omezením (provoz řízen pracovníkem zhotovitele nebo světelnou signalizací) průjezdná.

Vzhledem k provozu na objízdné trase je nutné počítat se zpožděním spojů.                

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.