uzavírka silnic I/46 a III/44310 u obce Tovéř - dodatek k 1. etapě

13.5.2019 - 26.5.2019

S platností od 13.května 2019 do 26.května 2019 bude částečně uzavřena silnice I/46 a úplně uzavřena silnice III/44310 u obce Tovéř. Důvodem uzavírky je realizace akce „Silnice I/46 – Tovéř, křižovatka“.  

Úplně uzavřena zůstává silnice III/44310 v prostoru křižovatky se silnicí I/46. Objízdná trasa pro autobusy VLD obsluhující zastávku Tovéř, kaple povede z Dolan přes Tovéř, Samotíšky, Chválkovice do Olomouce. Dál dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Tovéř, kaple bude nahrazena zastávkou Tovéř, kulturní dům. Na zastávku Olomouc, Týneček budou zajíždět pouze vybrané spoje. Na linkách 891340, 891341 a 891923 budou po dobu uzavírky v platnosti výlukové jízdní řády.

Na silnici I/46 Olomouc – Šternberk bude zachován jednosměrný provoz ze Šternberka na Olomouc. V obráceném směru (Olomouc-Šternberk) povede objízdná trasa přes Samotíšky. Zastávka Dolánky, rozcestí bude nahrazena zastávkou Dolany, restaurace.

Vzhledem k provozu linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním spojů.           

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.