Uzavírka silnice III/37749 v obci Vícov

15.7.2019 - 26.7.2019

V termínu od 15.července 2019 do 26.července 2019 bude uzavřena silnice III/37749 – průtah v obci Vícov (Plumlov, Hamry – Vícov). Důvodem uzavírky je realizace stavby „Vícov – oprava povrchu vozovky“.  

ARRIVA MORAVA a.s. projíždí uzavřeným úsekem linkami VLD 780432 Prostějov – Protivanov – Boskovice, 780433 Prostějov – Protivanov – Drahany – Rozstání a 780434 Prostějov – Buková – Protivanov.

Po celou dobu uzavírky bude autobusům VLD umožněn bezpečný průjezd přes staveniště po volné polovině komunikace o minimální šířce 3,0 metru. Zastávka Vícov (před ObÚ) ve směru na Hamry a od Hamer bude přemístěna na vhodné místo před uzavřeným úsekem.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.