Uzavírka změní trasy linek MHD v Šumperku

8.7.2019 - 26.7.2019

Z důvodu úplné uzavírky odbočovacího pruhu ze sil. I/11 do ul. M. R. Štefánika v Šumperku od 8. 7. do 26. 7. 2019,  budou autobusy linek MHD Šumperk 935231, 935232935234 vedeny po objízdné trase z AZ Šumperk, aut. st. popř. Šumperk, Jesenická, žel. st. dále po sil. I/11 s odbočením na sil. III/36916 ul. Žerotínova a po MK ul. Lautnerova na MK ul. M. R. Štefánika na AZ Šumperk, Štefánikova, Lékařský dům.

Trasa je jednosměrná a AZ budou obslouženy dle JŘ.

Ulice Lautnerova bude jednosměrná.

Vzhledem k vedení objízdné trasy centrem města, je třeba počítat se zpožděním do 3 min..