Mohelnice: Uzavření ul. Pionýrů

15.4.2019 - 31. 7. 2019

Z důvodu uzavření ul. Pionýrů v Mohelnici v termínu od 15.4. do 31. 7. 2019, bude autobusová linka 933242 ( jen sudé spoje ) vedena po objízdné trase z AZ Mohelnice, bazén dále po ul. 1. máje, ul. Spartakiádní, ul. Staškova a po ul. Růžová na náhradní AZ Mohelnice, Růžová.

Nebude obsloužena AZ Mohelnice, Pionýrů.

Na ul. Růžová bude veden obousměrný provoz.