Nový Jičín

Společnost ARRIVA MORAVA a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu v Novém Jičíně na těchto 4 linkách:

linka
trasa
886 601 Nový Jičín, aut.nádr.-Hřbitovní-Loučka-aut.nádr.
886 602 Nový Jičín, aut.nádr.-Loučka-Hřbitovní-aut.nádr.
886 603 Nový Jičín, aut.nádr.-Loučka-aut.nádr.
886 604 Nový Jičín, aut.nádr.-Kojetín-aut.nádr.
 
  • Aktuální jízdní řády naleznete zde.

Na všech linkách platí tarif ODIS vyhlášený dopravcem.

  • Ceník krátkodobého jízdného naleznete zde.
  • Ceník dlouhodobého jízdného naleznete zde.
  • Tarif ODIS naleznete zde.
  • Smluvní přepravní podmínky naleznete zde.

Cestujícím na linkách městské dopravy slouží

  • 3 elektrobusy SOR  EBN 9,5

 

Nákup elektrobusů pro MHD Nový Jičín - IROP

Nákup elektrobusů pro MHD Nový Jičín - IROP

 
 
 
Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro MHD Nový Jičín - IROP Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro MHD Nový Jičín

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006355

Žadatel: ARRIVA MORAVA a.s.

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj

Popis projektu:  Cílem projektu je zajištění bezpečnosti dopravy a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy; zavedení alternativních pohonných systémů pro snížení uhlíkové zátěže z městské dopravy; snížení zátěže na životní prostředí a eliminace negativních vlivů na lidské zdraví; rozvinout vozový park dopravce ARRIVA MORAVA a.s. o autobusy s alternativním pohonem. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) činila 22,2 mil. Kč.

Projekt je zaměřen na pořízení 2 ks nízkopodlažních bateriových autobusů na elektrický pohon v délce max. 10,5 m s nezávislým naftovým topením, jejichž prostřednictvím bude zajištěna městská hromadná doprava v Novém Jičíně. Autobusy jsou nízkopodlažní, s plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku a s vyhrazeným místem pro invalidní vozík v interiéru vozidla.

Kontakt

ARRIVA MORAVA a.s., provoz Nový Jičín
Palackého 25
741 01 Nový Jičín
+420 597 827 640 (po - pá: 6-14 h)
info.morava@arriva.cz