Vyhledat spoj
Menu
Menu

Třinec

Společnost ARRIVA MORAVA a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu v Třinci na 17 linkách, což ročně činí cca 1 308 tis. ujetých kilometrů.

Na všech linkách platí tarif ODIS vyhlášený dopravcem. Současně lze od roku 2017 platit ve vozidlech také bezkontaktními platebními kartami.

  • Aktuální jízdní řády naleznete zde.
  • Ceník krátkodobého jízdného naleznete zde.
  • Ceník dlouhodobého jízdného naleznete zde.
  • Tarif ODIS naleznete zde.
  • Smluvní přepravní podmínky naleznete zde.

Nákup elektrobusů MHD Třinec - IROP ERDF

Nákup elektrobusů MHD Třinec - IROP ERDF

 
 
 
Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů - IROP Evropský fond pro místní rozvoj

Název projektu: Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro ARRIVA MORAVA

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001454

Žadatel: ARRIVA MORAVA a.s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Popis projektu: Cílem projektu je jednak snížit emise produkované vozidly městské hromadné dopravy v Třinci, tak také zlepšit přístup ke službám v dopravě všem skupinám obyvatel.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (Evropský fond pro místní rozvoj) činila 114,7 mil. Kč.

Tento projekt je zaměřen na pořízení 10 kusů nízkopodlažních bateriových autobusů, jako náhrady za stávající nevyhovující dieselové vozy.  Tyto autobusy jsou zcela nízkopodlažní, vybavené výklopnou plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku a informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany s vazbou na povelový vysílač nevidomého. Vozidla jsou nasazena na linky MHD Třinec.

Kontakt

ARRIVA MORAVA a.s., provoz Třinec
Staré Město 93
739 61 Třinec
+420 597 827 841 (po - pá: 6-14 h)
info.morava@arriva.cz