Čipové karty

Čipové karty Berounsko, Hořovicko, Příbramsko, Dobříšsko, Sedlčansko

Čipovou kartu si můžete vyřídit v Informační kanceláři Beroun, Hořovice, Dobříš nebo Příbram, kde vyplníte Doklad o vydání karty. Zřízena může být karta v následujícím provedení

Žákovská karta pro MHD (městská hromadná doprava) a SID (Středočeská integrovaná doprava) je určena žákům a studentům navštěvujícím pravidelně v denním studiu školské zařízení.

Občanská karta pro MHD (městská hromadná doprava) a SID (Středočeská integrovaná doprava) je určena pro dospělé cestující.

Rodinná karta je speciální nabídka, která umožňuje využívání karty celou rodinou.

Seniorská karta pro MHD (zelená, označená S – adresná vystavená na jméno, nepřenosná) je určena seniorům nad 65 let. Tato karta Vám bude vystavena v informační kanceláři v Berouně. Na kartu, která umožní odbavení za poloviční jízdné, bude dobit kupon, a cestující si na kartu vloží finanční částku. Platnost karty (kuponu) je stanovena na dobu dvou let. Po uplynutí této doby bude nutné navštívit naši informační kancelář, kde bude platnost karty (kuponu) prodloužena. Cestující po nástupu do autobusu přiloží kartu ke čtecímu zařízení odbavovacího strojku, které po zaregistrování karty typu S (senior) vytiskne odpovídající jízdenku, kterou si cestující sám odebere. Cestující si na kartu může v autobusu vkládat libovolný finanční obnos, který bude moci být využit i mimo obvod MHD Beroun – Králův Dvůr (zóna 18). Z elektronické peněženky může být jízdné uhrazeno i jinému cestujícímu dle platného tarifu. Informace o zbývající částce na kartě bude vytištěna na jízdence. Seniorská pro SID – kartu lze použít i v autobusech příměstské dopravy, které dopravce zabezpečuje. Cena jízdného se na linkách SID řídí platným ceníkem. Při platbě za jízdenku z elektronické peněženky je v obvodu SID umožněn přestup do 20 minut – tzn. neplatí se znovu za přestupní zónu. Čerpání nabité částky není časově omezeno.

Na žákovskou a občanskou čipovou kartu lze nabít

 • časový kupon na měsíc nebo na čtvrtletí
 • elektronickou peněženku až do výše 4 000 Kč
 • čerpání nabité částky není časově omezeno

Výhody

 • platba čipovou kartou Vám uspoří peníze
 • čipové karty ve Středočeské integrované dopravě Vám umožní přestup mezi autobusy za zvýhodněnou cenu
 • nemusíte mít připravené peníze na jízdné v autobusu
 • rodiče nemusí dětem denně dávat peníze na jízdné v autobusu
 • na čipovou kartu může cestovat více cestujících

Ceník služeb

 • vystavení karty 200 Kč
 • změna druhu karty 30 Kč
 • zablokování karty 0 Kč
 • odblokování karty 30 Kč
 • převod zůstatku peněz elektronické peněženky na novou kartu (při ztrátě či odcizení) 50 Kč