Čipové karty

Čipové karty Mladoboleslavsko

Čipové karty jsou určeny pro platbu bezhotovostního jízdného a lze je využívat v celém objemu regionálních linek na Mladoboleslavsku. Dále je možné tuto čipovou kartu využít k platbě jízdného i u dopravců Bus Line, a.s. a Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

K platbě jízdného mezi nástupní a výstupní zastávkou ve Středočeském kraji neakceptujeme čipové karty Integrovaného dopravního systému IDOL nebo IREDO.

Pro  další informace k čipové kartě, se laskavě obraťte na naše pracovníky v Informační kanceláři u  na Autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi, a to buď osobně od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin nebo telefonicky na infolince 326 710 711.

Čipová karta je obdobou telefonické karty, kterou lze neomezeně dobíjet podle potřeb a rozhodnutí cestujícího. Životnost této karty je do jejího fyzického zničení (např. nalomení, promáčknutí apod.), udaná životnost výrobcem karet je 5 let. Neodkládejte čipovou kartu k různým magnetickým zdrojům jako je televize, mikrovlnná trouba, mobilní telefon apod. Čipová karta je vhodná pro cestující, kteří využívají veřejnou dopravu často, protože odpadá manipulace s mincemi a bankovkami pro platbu jízdného v hotovosti, navíc je jízdné placené pomocí čipové karty levnější.

Na elektronický peněžní prostředek, čipovou kartu, je poskytována 24 měsíční záruční doba na jeho funkčnost, a to za předpokladu jeho správného a šetrného užívání k účelům, pro které je určen. Záruka se nevztahuje na mechanické, tepelné, magnetické, popř. jiné poškození elektronického peněžního prostředku způsobeného jeho nesprávným používáním nebo vnějšími vlivy. Držitel karty je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s transakcí provedenou u Vydavatele karty, dopravce, tedy reklamovat operaci v centrálním distribučním místě v Informační kanceláři na Autobusovém stanovišti v Mladé Boleslavi. Předloží přitom všechny dostupné doklady ke svému tvrzení. Držitel karty je oprávněn reklamovat operaci nejpozději do 15 dnů od data provedení operace. Vydavatel, dopravce, posoudí reklamovou operaci nejpozději do 30 dnů od data reklamace a v případě, že bude uznána, nahradí vzniklé škody. Poplatek za převedení zůstatku elektronických peněz na novou čipovou kartu je stanoven ve výši 20 Kč!

 

Několik tipů k naší čipové kartě

  • zřízení čipové karty vyřizuje Informační kancelář naší společnosti na Autobusovém stanovišti v Mladé Boleslavi, včetně všech dalších změn s kartou. Obnova náplní čipových karet je zajišťována taktéž v Informační kanceláři nebo u každého řidiče v autobuse. Další možností vyřízení čipové karty je v prodejně knih v Benátkách nad Jizerou Na Burze. Na základě vyplněné žádosti Vám bude maximálně do čtyř pracovních dnů vystavena čipová karta, kterou si vyzvednete opět ve výdejním místě, nebo po dohodě u řidiče. Při převzetí si necháte na kartu nahrát uhrazenou zálohu v minimální výši 100 Kč, ze které se Vám bude postupně odečítat jízdné za uskutečněnou přepravu. Takto hrazená přeprava bude pro Vás ve skutečnosti o cca 4 % levnější než při hotovostní platbě (tato sleva se nevztahuje k již zvýhodněnému jízdnému, jako je poloviční; žákovské; studentské; jízdné pro držitele průkazu ZTP atp.);
  • zřízení čipové karty je bez poplatku, cena čipové karty je 99 Kč, po zaplacení se karta stává Vaším majetkem, její životnost je dle údajů výrobce 5 let;
  • pokud budete používat čipovou kartu pravidelně, ušetříte a urychlíte odbavení v autobuse;
  • při ztrátě nebo zcizení čipové karty máte možnost ji nechat v Informační kanceláři naší společnosti na Autobusovém stanovišti v Mladé Boleslavi zablokovat proti zneužití (telefon 326 710 711), případný zůstatek ze zablokované karty může být převeden na kartu novou;
  • zacházejte s čipovou kartou tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému, tepelnému nebo magnetickému poškození;
  • v případě nefunkčnosti čipové karty se dostavte do Informační kanceláře na Autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi (telefon 326 710 711);
  • při poruše odbavovacího strojku nebo čipové karty je cestující povinen platit v hotovosti;
  • nárok na případnou slevu v jízdném je nutno doložit příslušnou a platnou průkazkou (žákovská, studentská průkazka, průkazky ZTP);
  • čipovou kartu lze využít také k platbě jízdného i u výše zmíněných dopravců;

Přejeme Vám spokojené a pohodlné cestování s naší čipovou kartou.