Dotované projekty

Projekt
MODERNÍ AUTOBUSY SPOLEČNOSTI ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY – OBLAST BEROUNSKO, HOŘOVICKO
reg. č. CZ.1.15./1.2.00/70.01544

Společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., v pozici nástupnického subjektu společnosti PROBO BUS a.s. je příjemcem dotační podpory ERDF/ROP Střední Čechy u projektu „Moderní autobusy společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY – oblast Berounsko, Hořovicko“, reg. číslo projektu: CZ.1.15./1.2.00/70.01544.

Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy poskytl v rámci nevratné investiční dotační podpory částku 14 268 400 CZK, při celkových způsobilých výdajích projektu 35 671 000 CZK.

Dopravce v rámci uvedeného projektu pořídil deset nízkopodlažních autobusů s pohonným agregátem splňujícím ekologickou normu minimálně EURO 5. Autobusy jsou nasazovány v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby, jež má dopravce uzavřenou s KÚ Středočeského kraje a s platnou smlouvou o poskytnutí dotace na linkách v oblasti Berounska a Hořovicka, jeden bus v oblasti Sedlčanska.       
 
__________________________________________________________________________________

Projekt
MODERNÍ AUTOBUSY SPOLEČNOSTI ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 
reg. č. CZ.1.15./1.2.00/70.01539

Společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., v pozici nástupnického subjektu společnosti BOSÁK BUS s. r. o. je příjemcem dotační podpory ERDF/ROP Střední Čechy u projektu „Moderní autobusy společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY“, reg. číslo projektu: CZ.1.15./1.2.00/70.01539.

Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy poskytl v rámci nevratné investiční dotační podpory částku 5 434 000 CZK, při celkových způsobilých výdajích projektu 13 587 000 CZK.

Dopravce v rámci uvedeného projektu pořídil tři nízkopodlažní autobusy s pohonným agregátem splňujícím ekologickou normu minimálně EURO 5. Autobusy jsou nasazovány v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby, jež má dopravce uzavřenou s KÚ Středočeského kraje a s platnou smlouvou o poskytnutí dotace na linkách v oblasti Dobříšska.      

__________________________________________________________________________________


Projekt
MODERNÍ AUTOBUSY SPOLEČNOSTI ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY – OBLAST PŘÍBRAMSKO, SEDLČANSKO
reg. č. CZ.1.15./1.2.00/70.01541

Společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., v pozici nástupnického subjektu společnosti ARRIVA PRAHA s.r.o. je příjemcem dotační podpory ERDF/ROP Střední Čechy u projektu „Moderní autobusy společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY – oblast Příbramsko, Sedlčansko“, reg. číslo projektu: CZ.1.15./1.2.00/70.01541.

Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy poskytl v rámci nevratné investiční dotační podpory částku 26 359 000 CZK, při celkových způsobilých výdajích projektu 65 897 500 CZK.

Dopravce v rámci uvedeného projektu pořídil sedmnáct nízkopodlažních autobusů s pohonným agregátem splňujícím ekologickou normu minimálně EURO 5. Autobusy jsou nasazovány v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby, jež má dopravce uzavřenou s KÚ Středočeského kraje a s platnou smlouvou o poskytnutí dotace na linkách v oblasti Příbramska a Sedlčanska.      

__________________________________________________________________________________

 
Projekt
EKOLOGICKÉ A BEZBARIÉROVÉ AUTOBUSY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ 
reg. č. CZ.1.15./1.2.00/87.01941.

Společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., v pozici nástupnického subjektu společnosti ARRIVA PRAHA s.r.o. je příjemcem dotační podpory ERDF/ROP Střední Čechy u projektu „Ekologické a bezbariérové autobusy pro Středočeský kraj“, reg. číslo projektu: CZ.1.15./1.2.00/87.01941.

Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy poskytl v rámci nevratné investiční dotační podpory částku 9 600 000 CZK, při celkových způsobilých výdajích projektu 40 030 000 CZK.

Dopravce v rámci uvedeného projektu pořídil osm nízkopodlažních autobusů s pohonným agregátem splňujícím ekologickou normu minimálně EURO 5. Autobusy jsou nasazovány v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby, jež má dopravce uzavřenou s KÚ Středočeského kraje a s platnou smlouvou o poskytnutí dotace na linkách v oblasti Sedlčanska. 

 

Dotační projekty na podporu nákupu moderních autobusů prošly úspěšně kontrolou

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY provozuje ve svém parku celkem 38 moderních nízkopodlažních autobusů různé délky, jež byly v minulosti pořízeny s využitím dotační podpory Evropské fondu pro regionální rozvoj (ERDF), prostředky byly poskytnuty z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Dotované autobusy vyjíždí na své pravidelné linky na Berounsku a Hořovicku (10 autobusů v projektu „Moderní autobusy společnosti ARRIVA STŘEDNÍ CĚCHY – oblast Berounsko, Hořovicko), Příbramsku a Březnicku (17 autobusů v projektu „Moderní autobusy společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY – oblast Příbramsko), Dobříšsku (3 autobusy v projektu „Moderní autobusy společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY) a Sedlčansku (8 autobusů v projektu „Ekologické nízkopodlažní autobusy pro Středočeský kraj).

Projektové žádosti byly předloženy v roce 2012, v roce 2013 byly projekty vyhodnoceny jako úspěšné a následně realizovány nákupem vozidel, které byly na své linky nasazeny v průběhu prvního pololetí roku 2014, s výjimkou projektu na Sedlčansku, který byl financován v rámci následné výzvy o cca 1,5 roku déle.

Na realizaci projektů o celkových nákladech ve výši 155 000 000 CZK byla poskytnuta dotace ve výši 56 000 000 CZK. Autobusy po svém nasazení zkvalitnily veřejnou dopravu v uvedených oblastech. Vyjma nízkopodlažnosti splňují další přísné parametry Regionálního operačního programu Střední Čechy (např. audiovizuální systém pro osoby se sníženou schopností pohybu, minimální emisní limit EURO 5 stanovený v roce 2012 apod.. Skokové zvýšení kvality poznali cestující především na Příbramsku, kde byly do té doby problémy se stářím vozidel největší.

Vozidla jsou po celou dobu úspěšně provozována bez zásadních problémů, nájezd většiny z nich je 250 000 km. Na silnicích je poznáme podle logotypu poskytovatele dotace.     

Projekty na Berounsku, Hořovicku a Příbramsku prošly po své realizaci auditem Ministerstva financí s výrokem „bez výhrad“. S potěšením můžeme nyní oznámit, že první tři jmenované projekty byly letos kontrolovány poskytovatelem dotační podpory Úřadem regionální rady regionu Střední Čechy opět s výrokem „bez výhrad“.

Při fyzické kontrole v provozně Příbram došlo k výjimečnému setkání všech dotovaných vozidel na ploše areálu.

Poděkování za tento výsledek patří všem, kteří se o provoz autobusů starají a především řidičům za jejich bezpečný provoz.