Vyhledat spoj
Menu
Menu

Informace pro cestující - srpen, září 2018

20. 8. 2018

Informace pro cestující - srpen, září 2018

CELOSTÁTNÍ  SLEVA 75%

Od 1. 9. 2018 vstupují v platnost celostátní slevy jízdného pro děti a juniory do 18ti let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Výše slevy je 75%, platí pouze na „mimoměstských“ linkách a vlacích po celé ČR, tato sleva neplatí v systémech MHD. Sleva platí po celý rok včetně července a srpna, u žáků a studentů není již omezena pouze na dojíždění z místa bydliště do místa školy.

Nárok na slevu se prokazuje: 

a) děti 6 - 15 let: není požadováno prokazování věku (avšak pro bezproblémové odbavování mladistvých ve věku 10 -15 let doporučujeme vybavit se jakoukoli průkazkou obsahující jméno, příjmení datum narození, podobenku – popř. je možné průkazku vystavit za poplatek 20 Kč)

b) junioři 15 - 18 let - oficiálně uznávané doklady k prokázání věku a možnosti čerpání slevy po celé ČR: OP, ŘP, cestovní pas, průkaz ISIC, Žákovský průkaz 15 - 26 let „oranžový“ (průkaz musí být řádně vyplněn, orazítkován školou, potvrzen dopravcem, „Z:/Do:“ se nevyplňuje) . . . na linkách PID popř. postačí průkazka PID Žákovská nebo Junior, na linkách SID (Kladensko) čipová karta Žákovská

c) studenti 18 - 26 let - oficiálně uznávané doklady k prokázání statusu studenta a možnosti čerpání slevy po celé ČR: průkaz ISIC, Žákovský průkaz 15 - 26 let „oranžový“ (průkaz musí být řádně vyplněn, orazítkován školou, potvrzen dopravcem, „Z:/Do:“ se nevyplňuje) . . . na linkách PID dále také uznáváno „malé“ potvrzení o studiu společně s průkazkou (formulář „potvrzení“ k vyzvednutí v kancelářích ČSAD MHD Kladno)

d) senioři nad 65 let - oficiálně uznávané doklady k prokázání věku a možnosti čerpání slevy po celé ČR: OP, ŘP, cestovní pas . . . . na linkách PID také uznáván průkaz PID Senior 65 – 70

 PID LÍTAČKA  - NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE - MOŽNOST ZAKOUPENÍ JÍZDENKY PŘES MOBIL - MOŽNOST NAHRÁNÍ „CLOUDOVÉHO“ PŘEDPLATNÍHO KUPÓNU NA KARTY LÍTAČKA / IN-KARTA / VISA / MASTERCARD

Zdroj: www.pid.cz : Díky nové mobilní aplikaci „PID lítačka“ bude přibližně od poloviny srpna možné nakoupit jízdenky PID pro jednotlivou jízdu jednoduše přes mobilní telefon, a to nejen pro cestování po Praze, ale i v mimopražských tarifních pásmech PID, tedy i ve vlacích a příměstských autobusech. K dispozici bude celý sortiment plnocenných jízdenek dle pásmové i časové platnosti (od základní dvoupásmové jízdenky za 12 Kč až po jedenáctipásmovou jízdenku za 84 Kč). Koupit bude možné i jedno- nebo třídenní jízdenky pro Prahu nebo všepásmové jednodenní jízdenky PID za 240 Kč. Aplikaci představí městská firma Operátor ICT v průběhu srpna. Výrazné zjednodušení a rozšíření možnosti nákupu jízdného se týká také pravidelných cestujících, kteří používají předplatní kupóny. Kromě zachování současných papírových kupónů bude výrazně rozšířena možnost nákupu elektronických kupónů jak pro Prahu, tak pro příměstské cestování ve Středočeském kraji. Elektronické kupóny PID bude nově možné si nahrát kromě Lítačky také na In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní platební kartu Visa nebo Mastercard, a to na e-shopu Lítačky, nově bez nutnosti použití validátoru. 
Kvůli nutné změně softwaru prodejních zařízení pro prodej jízdních dokladů PID zahájí Dopravní podník hl. m. Prahy, a.s. a České dráhy, a.s. prodej zvýhodněných kuponů pro vnější pásma s cenou platnou od 1.9.2018 takto: a) elektronické kupony (e-shop, Lítačka/Opencard) od 27.8.2018, b) kupony klouzavé papírové z jízdenkového programu (DPP) a z UNIPOK (ČD) od 1.9.2018. Z výše uvedených skutečností DOPORUČUJEME pro pravidelné „mimoměstské“ cestování na linkách PID ZŘÍZENÍ KARTY LÍTAČKA – vyřízení přes internet, zaslání poštou, cena 50,- Kč, následné dobíjení přes internet, možnost rodičovské správy elektronického jízdného.

MHD KLADNO - MOŽNOST NÁSTUPU VŠEMI DVEŘMI - Žáci, učni, studenti středních škol denního studia, důchodci - za 365 Kč roční nebo jízda za 1 Kč  - prokazování statusu studenta

Magistrát města Kladna schválil od 1. 8. 2018 úpravu tarifu MHD Kladno, vybraným skupinám cestujících je umožněn nástup prostředními a zadními dveřmi autobusu na linkách MHD Kladno. Bez odbavení u řidiče mohou nastupovat prostředními a zadními dveřmi cestující přepravující se bezplatně, cestující s platnou jízdenkou a cestující se zakoupeným platným předplatním jízdným. Podrobnější informace naleznete v samostatném materiálu. V této souvislosti byl zaveden nový tarif pro cestující využívající jízdné za 1 Kč – nově mají možnost dobití ročního předplatního jízdného za 365 Kč, se kterým mohou také nastupovat prostředními a zadními dveřmi bez odbavení u řidiče.

Pro dobití zlevněného předplatního jízdného pro MHD Kladno, u kterého je požadováno prokázání statusu studenta, je vedle potvrzení o studiu nebo vedle Žákovského průkazu „oranžového“ nově uznáván také platný průkaz ISIC (s prokazatelnou platností v daném školním roce patrnou např. Z prolongační známky nebo jinak). Platnost průkazu ISIC nebo prolongační známky ISIC nesmí být nižší než platnost jízdního dokladu (kupónu), který cestující používá nebo požaduje v distribuční síti k zakoupení.

Formulář „Potvrzení o studiu“ je vydáván nově v malém formátu, tak aby se vešel do pouzdra k čipové kartě nebo k průkazce PID a bylo možné jej kdykoli předložit spolu s průkazkou ke kontrole statusu studenta. Toto "Potvrzení o studiu" je však uznáváno pouze na linkách MHD Kladno a na linkách PID. (Na linkách SID a na ostatních regionálních linkách v ČR je nutné prokázání statusu studenta platným "Žákovským průkazem" nebo platným průkazem "ISIC".)

Žáci, učni, studenti středních škol denního studia starší 15 let  -  pro dobití „korunového“ jízdného pro MHD Kladno nebo ročního kupónu za 365 Kč pro MHD Kladno prokazují status studenta na daný školní rok. Platnost tohoto druhu jízdného je omezeno vždy nejvýše do 30.9. následujícího školního roku.