Genderový audit dopadl pro Arrivu nadprůměrně dobře

Arriva úspěšně prošla genderovým auditem a získala certifikát.

Arriva podporuje společenskou odpovědnost a má zájem posilovat svoji personální politiku a procesy. Z tohoto důvodu jsme projevili zájem o genderový audit, který jsme vnímali jako jednoznačnou příležitost zmapovat si své firemní a personální procesy.

Výsledkem procesu auditu rovných příležitostí byla závěrečná zpráva, která shrnula zjištění a doporučení, a to jak z hlediska dodržování zásad rovných příležitostí, tak z hlediska procesů týkajících se „organizačního“ prostředí, komunikace a personální politiky.

A jaké klíčové oblasti byly mapovány?

Personální politika – zde se audit zaměřil na podmínky, vztahy a procesy v rámci personálních otázek. Audit se věnoval také analýze personálního obsazení, procesu výběru zaměstnanců, vzdělávání i kariérního růstu.

Hodnocení, odměňování a benefity – zde se audit zaměřil na systém hodnocení, způsob komunikace i jak probíhá zpětná vazba směrem k zaměstnanci. Audit se věnoval také systému benefitů, kdy se auditorský tým zaměřoval na strukturu, nabídku a přístup k benefitnímu systému.

Slaďování pracovního a rodinného života – v rámci této oblasti auditorský tým hodnotil uplatňování principů slaďování pracovního, osobního a rodinného života. Audit se zaměřil také na flexibilní formy práce a management mateřské i rodičovské dovolené – zda a jakým způsobem se do pracovního procesu mohou vrátit osoby na mateřské a rodičovské dovolené.

Kultura organizace – v rámci organizační kultury se audit zaměřil na přístup k politice rovných příležitostí, systém komunikace (externí i interní). Audit se věnoval také pracovnímu prostředí a případným negativním jevům na pracovišti.

Dle hodnocení auditorského týmu byla naše společnost ARRIVA hodnocena nadprůměrně dobře.

„Společnost má korektní zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích. Zároveň byla velmi pozitivně oceněna kampaň “Ženy za volant patří“, která si klade za cíl oslovit ženy na pozici řidičky.
Firma také zaměstnává osoby se zdravotním postižením i osoby v důchodovém věku. Proces přijímání pracovních sil je transparentní a hlavním kritériem je profesionální kvalita uchazečů bez rozdílu pohlaví a věku. Společnost umožňuje práci na částečné úvazky. Nabízí zaměstnancům či zaměstnankyním, odcházejícím na mateřskou a rodičovskou dovolenou, možnost vrátit se dříve než po jejím ukončení.
Arriva disponuje Etickým kodexem, řídí se politikou otevřené komunikace a hrdě se hlásí ke svým hodnotám na webových stránkách společnosti,“ popisuje Mgr. Kateřina Kaňoková ze společnosti GENDER Consulting s.r.o., která audit prováděla.