Vybrané linky na Příbramsku začnou jezdit v systému PID

Zapojena bude páteřní trasa Příbram - Dobříš - Praha a vybrané linky v okolí Příbrami a spojení do Hořovic.

Od soboty 29. června 2019 bude spuštěna první etapa integrace veřejné dopravy na Příbramsku. Zahrnuje veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš – Příbram, linku Hořovice – Příbram a také dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku. Systém nahradí úplně nebo částečně 17 stávajících linek SID.

Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové, tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

 

Další podrobnosti k integraci 
Jízdní řády linek PID 
Schémata, mapky, odjezdová stanoviště
Jízdné

Vracení neprojetých částí čtvrtletních kuponů SID bude probíhat v našich informačních centrech v Příbrami, Dobříši a Hořovicích až do konce srpna letošního roku. Dobíjení kuponů PID a vydávání potřebných průkazů bude fungovat od pondělí 1. července.

V našich informačních centrech a v podobných zařízeních měst a obcí jsou k dispozici letáky s jízdními řády a tarifními informacemi. Ve dnech před a po začátku integrace budou pomáhat cestujícím informátoři ROPIDu přímo v terénu v Příbrami i v Praze Na Knížecí či na Smíchovském nádraží. Leták je ke stažení na konci zprávy. 

Informační stánky PID

 • Příbram: Autobusové nádraží Středa 26. 6. 9:00 – 16:00, Čtvrtek 27. 6. 12:00 – 16:00
 • Příbram: sídl. II. poliklinika Pátek 28. 6. 5:30 – 9:30, Pondělí 1. 7. 5:30 – 9:30
 • Příbram: Jiráskovy sady Pátek 28. 6. 9:00 – 13:00, Pondělí 1. 7. 8:00 – 15:00
 • Praha: Na Knížecí Čtvrtek 27. 6. 12:00 – 19:00, Pátek 28. 6. 9:00 – 16:00, Pondělí 1. 7. 12:00 – 18:00
 • Praha: Smíchovské nádraží Sobota 29. 6. 8:00 – 12:00, Pondělí 1. 7. 8:00 – 18:00

Hlavní změny

 • výstupní i nástupní zastávka všech autobusů je přesunuta do terminálu Smíchovské nádraží
 • zastávka na Lihovaru s přestupem na městské autobusové linky na pravý břeh Vltavy (Jižní Město, Lhotka, Brumlovka, Podolí apod.)
 • nové velkokapacitní autobusy budou na linky spojující oblast s hlavním městem vypraveny během letních prázdnin
 • v rámci města Příbram všechny spoje linek 393 a 395 vedeny oběma směry přes autobusové nádraží (zastávky v ulici ČSA), pro oblast Milínské zřízeny zastávky ČSA v docházkové vzdálenosti
 • v případě připomínek je nejlepší obrátit se na zástupce obcí, s nimiž jsou jízdní řády projednávány. Možné je oslovit i ROPID nebo organizaci IDSK, která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje (idsk@idsk.cz)


Nové autobusové linky

 • PID 392  Praha, Smíchovské nádr. – Dobříš, Nám. – Rosovice – Pičín – Příbram, Aut. nádr. 
 • PID 393  Praha, Smíchovské nádr. – Příbram, Jiráskovy Sady – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 
 • PID 395  Praha, Smíchovské nádr. – Dobříš, Nám. – Příbram, Drkolnov, Podbrdská 
 • PID 511  Příbram, Aut. nádr. – Lhota u Př. – Obecnice – Drahlín – Sádek – (Hluboš) 
 • PID 512  Příbram, Aut. nádr. – Podlesí – Obecnice – Drahlín – Sádek 
 • PID 531  Příbram, Zdaboř, Žežická – Příbram, Jiráskovy sady – Hluboš – Jince – Hořovice, žel. st. 

Upravené autobusové linky

 • PID 317  Praha, Smíchovské nádr. – Jíloviště, Cukrák – Mníšek p. B., Nám. – Dobříš, Nám. – Obořiště – Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje, šachta 16 – Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, Aut. nádr. – Příbram, sídl. II. poliklinika – Příbram, sídl. Archiv (dopravce Martin Uher)
 • 136440, SID D90 Dobříš – Kamýk nad Vltavou – Krásná Hora nad Vltavou – Milevsko: přímé spoje bez přestupu s linkou 392 v úseku Praha – Dobříš 
 • 143443, SID D93 Příbram – Březnice – Blatná – Horažďovice: přímé spoje bez přestupu s linkou 393 v úseku Praha – Příbram 
 • 300031, SID D31 Věšín – Rožmitál pod Třemšínem – Příbram: na linku jsou převedeny spoje z linek 300085 a 301096, které přejíždějí bez přestupu na linku 393 v úseku Praha – Příbram 
 • 300088, SID D88 Dobříš – Kamýk nad Vltavou: přímé spoje bez přestupu s linkou 392 v úseku Praha – Dobříš 
 • 301018, SID D18 Beroun – Hostomice – Jince – Čenkov: spoje v úseku Jince – Příbram převedeny na linku 531 

Zrušené autobusové linky, nahrazené linkami

 • 210031  Hořovice – Příbram: nahrazenou linkou 531
 • 220031 Kladno – Příbram: nahrazeno linkami 531, 220030
 • 300021  Příbram – Sádek – Pičín: nahrazeno linkou 511
 • 300022  Příbram – Obecnice – Sádek – Hluboš – Příbram: nahrazeno linkou 512
 • 300047  Příbram – Pičín – Dobříš: nahrazeno linkou 392
 • 300087  Příbram – Pičín – Suchodol – Praha: nahrazeno linkou 392
 • 300085  Rožmitál p. Tř. – Příbram – Obořiště – Praha: nahrazeno linkami 317, 393, 395, 300031
 • 301096  Věšín – Rožmitál p. Tř. – Příbram – Praha: nahrazeno linkami 393, 300031
 • 303058  Příbram – Pičín – Dobříš – Praha: nahrazeno linkou 392
 • 303095  Příbram, Zdaboř – Praha, Roztyly: nahrazeno linkou 395
 • 303097  Příbram – Praha: nahrazeno linkou 393
 • 303098  Příbram – Dobříš – Praha: nahrazeno linkou 395
 • 303099  Příbram – Obořiště – Dobříš – Praha: nahrazeno linkami 317, 395

V souvislosti s připravovaným spuštěním integrace proběhne ve středu 26. června v 10:00 v Příbrami na autobusovém slavnostní setkání zástupců zúčastněných stran, na které naváže zahájení intenzivní informační kampaně pro cestující. V průběhu dne bude po Příbrami jezdit zdarma historický informační autobus Ikarus 280, který nabídne zdarma také informační materiály, a informátoři uvnitř autobusu poradí, jak nově cestovat linkami PID. Zároveň bude na autobusovém nádraží informační stánek PID s aktuálními informačními materiály včetně jízdních řádů.