Menu

Nové slevy ve veřejné dopravě od 1. září v ODIS a IDSOK

Na základě Výměru Ministerstva financí dochází od 1. 9. 2018 ke změnám v jízdném pro děti, studenty a také seniory starší 65 let.

Ruší se zcela žákovské jízdné se slevou 62,5% a studentské jízdné se slevou 25% a nově se zavádí sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to neomezeně, tzn. i o víkendech a školních prázdninách. Dále se zavádí sleva 75% z plného obyčejného jízdného pro občany starší 65 let. Za každou jízdu v prostředku veřejné hromadné dopravy, autobusu i vlaku (ve 2. vozové třídě), tak zaplatí cestující nejvýše 25% z plného obyčejného jízdného. Slevy se až na výjimky uvedené níže nebudou vztahovat na území měst vymezená příslušnou městskou tarifní zónou, kde je provozována městská hromadná doprava.

Jak cestující bude prokazovat nárok na slevu?

Děti do 6 let

jezdí stále zdarma maximálně 3 děti (ODIS*)/příp. 2 děti (IDSOK**) čtvrté/třetí a každé další dítě se přepravují se slevou 75% z plného (obyčejného) jízdného a nemusí mít žádný doklad.

Cestující ve věku do 15 let

nebudou potřebovat k nákupu jízdenky se slevou 75 % žádný doklad o věku. Zatímco doposud se nárok na poloviční slevu z jízdného pro děti do 15 let musel prokazovat od 10 let „dětským“ průkazem, nově se hranice posouvá až na 15 let.

Cestující od 15 do 18 let

musí, v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy, prokázat svůj věk úředně vydaným platným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazující věk cestujícího nebo nově i průkazem ISIC. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 15 do 18 let, povinně vyplněno jméno, příjmení a datum narození a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. K ostatním informacím uvedeným v žákovském průkazu nebude při kontrole věku přihlíženo.  Žákovský průkaz a průkaz ISIC nemusí být platné, budou sloužit pouze pro identifikaci věku cestujícího. V systému ODIS může k prokázání věku sloužit i karta ODISka s osobními údaji.

Studenti od 18 do 26 let

musí, v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR, prokázat nárok na slevu 75 % platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo nově i platným průkazem ISIC. Toto platí i pro všechny zahraniční studenty. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 18 do 26 let, povinně vyplněno jméno, příjmení, datum narození, platnost a potvrzení školy a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. Řádky Z – DO se nevyplňují a proškrtnou se, respektive označení platnosti SO – NE se nezaškrtává. V systému ODIS může k prokázání věku sloužit i karta ODISka s osobními údaji.

Cestující od 65 let

musí, v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy, prokázat nárok na slevu 75 % úředně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). Při splnění této podmínky platí „seniorská“ sleva i pro všechny zahraniční občany ze zemí Evropské unie. V systému ODIS může k prokázání věku sloužit i karta ODISka s osobními údaji.

 

V rámci jednotlivých MHD (Městská hromadná doprava) mohou platit jiná pravidla!

*ODIS – Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje (odkaz na webové stránky)

**IDSOK – Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (odkaz na webové stránky)