Reklama

Autobusy či vlaky jsou skvělým reklamním médiem. Pohybují se v místech s vysokou frekvencí osob, působí na chodce i řidiče.

Pokud máte zájem o reklamy na našich dopravních prostředcích, zvolte region, který je pro vás relevantní.