Vyhledat spoj
Menu
Menu

Ochrana osobních údajů | ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také “GDPR”) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující informaci.

Správce osobních údajů

ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.,
se sídlem Křižíkova 148/34, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO: 27368815
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 10113
(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje správce

Email:  info@arriva.cz, poštovní adresa: Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8

Zpracování osobních údajů prostřednictvím zákaznické linky

Dovolujeme si Vás informovat, že hovor na telefonní číslo zákaznické linky je nahráván. Zavoláním na zákaznickou linku a pokračováním v hovoru souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů za účelem dokumentace Vašeho požadavku, stížnosti, reklamace atd. (dále jen „stížnost“) a pro využití Vámi sdělených informací při dalším řešení.

Pokud využijete e-mailovou komunikaci, Facebook či Facebook Messenger, odesláním takové zprávy souhlasíte se zpracováním Vašich osobních za účelem dokumentace Vaší stížnosti pro využití Vámi sdělených informací při dalším řešení.

Při řešení Vaší stížnosti mohou být osobní údaje zpřístupněny kterékoliv společnosti ze skupiny ARRIVA v České republice.

Svůj výše uvedený souhlas udělujete na dobu vyřizování stížnosti a dále na dobu 1 roku od vyřízení stížnosti a můžete jej kdykoliv odvolat.

Ve všech výše uvedených případech budou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a o přístup k Vašim osobním údajům.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy naší povinností je takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti nebo oprávněný zájem správce.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu popř. doplnění Vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu pro další automatizované zpracování.

Právo na námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost proti pracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.