Pomáháme

V rámci společenské zodpovědnosti firem a zároveň v souladu s jednou z hodnot skupiny Arriva ("Doing the right thing", tedy "Dělat správnou věc") se snažíme pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

Jednou ze dvou oblastí, na kterou se zaměřujeme, jsou dlouhodobá partnerství. Na centrální úrovni se jedná o tři vybrané organizace, a to:

  • Světluška - projekt Nadačního fond Českého rozhlasu 
  • Asistence o.p.s.
  • Rubikon Centrum, z. ú.

Partnerské projekty realizují i naše dceřiné společnosti ve svých regionech. Bližší informace najdete na stránce dané společnosti ze skupiny Arriva.  

Dále pak jednou ročně vyhlašujeme ARRIVA GRANTY. Jedná se o projekt, do něhož se může přihlásit jakýkoli zaměstnanec skupiny Arriva v České republice a požádat o finanční podporu pro vybraný neziskový projekt, na němž se sám aktivně podílí.