Slevy z jízdného

Česká republika (vlak i bus) a mezinárodní jízdenky na vlakové lince Praha – Nitra

Dospělý

Plná cena

Pro cestující bez nároku na slevu.

1–2 děti
do 6 let

Zdarma

sleva 100 %

Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození dítěte/dětí. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí. Jeden dospělý může cestovat s max. 2 dětmi.

Dítě a žák
6-18 let

Sleva 
75 %

Sleva platí do 17 let včetně. Cestující 15–17 let je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího.

Student
18 - 26 let

Sleva
75 %

Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem nebo mezinárodním průkazem ISIC.

Senior
nad 65 let

Sleva 
75 %

Sleva platí od 65 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti.

Rodič navštěvující
dítě v ústavní péči

Sleva 
50 %

Platí pro rodiče navštěvující dítě umístěné v ústavní péči na území České republiky s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu zpět, pokud je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a razítkem ústavu.

Držitelé průkazu ZTP

Sleva 
75 %

Sleva platí pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.

Průvodce držitele
průkazu ZTP/P

Zdarma

sleva
100 %

Sleva platí pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. 

Slovensko, vnitrostátní přeprava

Dospělý

Plná cena

 Pro cestující bez nároku na slevu.

1–2 děti
do 6 let

Zdarma

sleva 100 %

Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození dítěte/dětí. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí. Jeden dospělý může cestovat s max. 2 dětmi.

Dítě a žák
6 - 15 let

Sleva 
50 %

 Sleva platí do 14 let včetně.

Držitelé průkazů ISIC, ITIC

Sleva
25 %

Sleva platí pro držitele průkazu ISIC a ITIC. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.

Držitelé průkazu ŤZP, ŤP

Sleva
75 %

Sleva platí pouze pro držitele průkazu ŤZP, ŤP vydaného ve Slovenské republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Sleva platí jen pro vnitrostátní cesty na Slovensku.

Průvodce držitele
průkazu ŤZP/P

Zdarma

sleva 100 %

Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ŤZP/P vydaného ve Slovenské republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Sleva platí jen pro vnitrostátní cesty na Slovensku