Arriva granty

Od roku 2015 umožňujeme všem našim zaměstnancům, aby se jednou ročně ucházeli o finanční podporu na neziskové projekty, na nichž se sami aktivně podílejí.

Projekty se obvykle zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, sociálně slabým, na volnočasové aktivity dětí a mládeže, ať už v oblasti sportu nebo umění. Velmi často se jedná i o podporu u nás tolik populárních hasičských sborů či sportovních klubů. Částka, kterou Arriva na tyto projekty věnuje, se pohybuje každý rok kolem 500 000 Kč.

V roce 2015 jsme vybrali 18 projektů, v roce 2016 uspělo 15 žadatelů, v roce 2017 jich bylo rovněž 15 a v roce 2018 jsme společně vybrali celkem 12 zajímavých projektů.