Menu

Arriva granty

Od roku 2015 umožňujeme všem našim zaměstnancům, aby se jednou ročně ucházeli o finanční podporu na neziskové projekty, na nichž se sami aktivně podílejí.

Projekty se obvykle zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, sociálně slabým, na volnočasové aktivity dětí a mládeže, ať už v oblasti sportu nebo umění. Velmi často se jedná i o podporu u nás tolik populárních hasičských sborů či sportovních klubů. Částka, kterou Arriva na tyto projekty věnuje, se pohybuje každý rok kolem 500 000 Kč.

V roce 2015 jsme vybrali 18 projektů, v roce 2016 uspělo 15 žadatelů, v roce 2017 jich bylo rovněž 15.

Údaje o zaměstnanci skupiny Arriva

Údaje o realizátorovi projektu

Realizátorem projektu musí být právnická osoba (popis v Instrukcích bod 2), která v případě úspěchu uzavře s  ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. darovací smlouvu, tj. bude jí poskytnut ARRIVA GRANT 2018 ve formě finančního daru. Jako zaměstnanec tedy doporučujete organizaci, s níž spolupracujete.

Získala organizace nebo projekt již v minulosti podporu NF Veolia nebo společnosti Veolia Transport nebo akce Arriva Community action awards či Arriva Granty?

Údaje o projektu

Vyjádřete svůj cíl stručně, jako byste svému příteli posílali SMSku, ve které musíte napsat jen to hlavní. Nejlépe odpovězte na otázku: "ČEHO" chcete s pomocí ARRIVA GRANTU 2018 dosáhnout?

Do popisu napište především "CO" nebo "JAKÉ ČINNOSTI" budete za nadační dar realizovat. Popište jednoduše obsah vašeho projektu a komu je určen, komu pomůžete. (Pozor nejde o důležitost. Tu naopak zdůrazníte níže v odůvodnění.)

V "Odůvodnění" už neopakujte, co všechno budete dělat. Především uveďte, "PROČ" to všechno děláte, ať už osobně jako „zaměstnanec skupiny ARRIVA“, který vytváří a podává žádost o ARRIVA GRANT 2018 nebo jako dobrovolník či sympatizant organizace, který se realizace projektu účastní. "PROČ" by právě vaše žádost měla získat nadační podporu?

Dobrovolnický podíl zaměstnance na realizaci projektu

Ať už je vaše role "hlavní", protože se výrazně podílíte na realizaci celého projektu, nebo "vedlejší", protože spíše podporujete jeho realizaci, uveďte "JAK" konkrétně se do projektu zapojíte sám/sama.

Neposuzujeme žádosti podle toho, kdo víc či kdo déle! Chápeme, že je někdy těžké vyčíslit úsilí dobrovolníků, ale přesto vás žádáme o nějakou "cifru". Vyjádření slovy "že hodin je nepočítaně" je sice obdivuhodné, ale my skutečně potřebujeme jedno číslo - pokud možno co nejpřesnější odhad. Kolik hodin věnujete do podpořeného projektu ze svého času?

Velmi dobře víme, že opravdu i jedna jediná hodina má ve správném kontextu obrovskou hodnotu. A kdo jiný může provést kvalifikovaný odhad lépe, než právě vy!

Rozpočet projektu

Do rozpočtu uveďte pouze náklady, které byste chtěli hradit s podporou ARRIVA GRANTU 2018. Pokud je Váš projekt výrazně větší a dražší, ARRIVA GRANT 2018 by byl pouze součástí jeho financování, uveďte, které náklady byste v takovém případě hradili právě z něj. Při rozepisování konkrétních nákladů uveďte pouze "TŘI NEJVĚTŠÍ POLOŽKY", a to nejprve jejich název = druh nákladů (např. vybavení klubovny nebo mzdové náklady) a v dalším řádku požadovanou výši. Předpokladem je, že součet uvedených tří položek činí více než polovinu (50 %) z celkové částky, o kterou žádáte. Maximální požadovaná částka na jeden ARRIVA GRANT 2018 je 50 000 Kč.

Poznámku využijte podle uvážení, pokud se vám např. do formuláře něco důležitého nevešlo nebo pokud chcete sdělit k vaší žádosti něco zásadního, na co jsme se vás nezeptali. Těšíme se na vaše projekty!