Dotované projekty

ROP Jihovýchod - Nákup ekologických a bezbariérových autobusů pro Kraj Vysočina

 

 

 

Projekt je zaměřen na nákup ekologických a bezbariérových autobusů, které budou provozovány na linkách spojujících městské a venkovské oblasti. Záměrem projektu je dosáhnout zlepšení komfortu při cestování, usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přispívání k udržitelnému rozvoji v daném regionu.

Pět nových autobusů již bylo zakoupeno a uvedeno do provozu společností Veolia Transport Východní Čechy a.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

 

ROP SV - Nákup autobusů pro MHD Chrudim

 

Cílem projektu je zkvalitnění úrovně městské dopravy a podpora udržitelného rozvoje v Chrudimi

Výstupem projektu je nákup 6 ekologických autobusů s emisní normou EURO 5, z toho 1 částečně nízkopodlažní, nízkokapacitní autobus a 5 plně nízkopodlažních autobusů. Všechny autobusy budou vybaveny výklopnou plošinou pro vozíčkáře, informačními tably (přední, boční, zadní), ozvučením pro nevidomé a dálkovým sledováním polohy.

Autobusy budou pořízeny na základě výsledků výběrového řízení.

Autobusy budou provozovány na linkách městské dopravy.

Pět nových autobusů již bylo zakoupeno a uvedeno do provozu společností Veolia Transport Východní Čechy a.s.

Tento projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

ROP SV - Nákup ekologických, bezbariérových, nízkokapacitních autobusů pro Královéhradecký kraj 

 

Projekt je zaměřen na nákup ekologických a bezbariérových autobusů, které budou provozovány na linkách spojujících městské a venkovské oblasti. Záměrem projektu je dosáhnout zlepšení komfortu při cestování, usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přispívání k udržitelnému rozvoji v daném regionu.

Pět nových autobusů již bylo zakoupeno a uvedeno do provozu společností Veolia Transport Východní Čechy a.s.

Projekt je nyní v době udržitelnosti. Autobusy jsou nasazovány do provozu na linkách v Královéhradeckém kraji.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

  

ROP SČ - Nákup ekologických, bezbariérových, nízkopodlažních autobusů pro Středočeský kraj - I.etapa

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji prostřednictvím nákupu 7 moderních nízkopodlažních a ekologických autobusů. Realizace projektu tak přispěje k zvýšení podílu ekologické veřejné hromadné dopravy, zlepší se dostupnost hromadné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace.

Součástí záměru je nahradit část stávajících vozidel autobusy s odlišnými parametry:

- vzhledem k nevytíženosti některých linek zařadit více nízkokapacitních a provozně levnějších vozidel

- zlepšit úroveň přepravy osob zařazením nízkopodlažních vozidel do meziměstské dopravy

- Přispět k ekologizaci veřejné hromadné dopravy - nákup autobusů plnící limity EURO 5 EEV a vyšší

Autobusy budou provozovány na linkách ve Středočeském kraji. Tyto příměstské linky spojují okresní města (Kolín, Kutná Hora, Čáslav) s okolními městy a vesnicemi v rámci Středočeského kraje a zajišťují spojení do senior center a zdravotnických zařízeních (nemocnice v Kolíně a Čáslavi a Kutné Hoře).

Jedná se o linky, které zajišťují zejména odvoz žáků a studentů do škol, občanů do práce, seniorů za lékaři a za nákupy.

Autobusy budou pořízeny na základě výběrového řízení.

  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 ROP SČ - Nákup ekologických, bezbariérových, nízkopodlažních autobusů pro Středočeský kraj - II.etapa

 

 Tisková zpráva - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY MODERNIZUJE VOZOVÝ PARK,
POŘÍDÍ AUTOBUSY S POMOCÍ EVROPSKÝCH PENĚZ


Praha 29. července 2014 – Společnost Arriva Východní Čechy zahájila další projekt modernizace vozového parku s názvem „Nákup ekologických, bezbariérových, nízkopodlažních autobusů pro Středočeský kraj – II. etapa“, jehož výsledkem bude pořízení tří částečně nízkopodlažních autobusů s využitím finančních prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Výše poskytnuté dotace bude 4 797 000 korun. Firma plánuje nákup dvou autobusů v kategorii 10 až 11 metrů a jednoho vozidla v kategorii do 12,2 metru. Všechny nově pořízené autobusy budou již s motory splňujícími nejpřísnější emisní normu EURO 6.

– Společnost Arriva Východní Čechy zahájila další projekt modernizace vozového parku s názvem „Nákup ekologických, bezbariérových, nízkopodlažních autobusů pro Středočeský kraj – II. etapa“, jehož výsledkem bude pořízení tří částečně nízkopodlažních autobusů s využitím finančních prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Výše poskytnuté dotace bude 4 797 000 korun. Firma plánuje nákup dvou autobusů v kategorii 10 až 11 metrů a jednoho vozidla v kategorii do 12,2 metru. Všechny nově pořízené autobusy budou již s motory splňujícími nejpřísnější emisní normu EURO 6.

„Navazujeme na náš první projekt, který proběhl v loňském roce, kdy jsme s pomocí evropských finančních prostředků zakoupili sedm nových autobusů. Výběrové řízení na nákup dalších tří autobusů je již vypsáno, jeho výsledek budeme znát během letošního července. Otevírání obálek proběhlo 8. července, dodávka autobusů se uskuteční do 15. listopadu. Do konce listopadu budou autobusy slavnostně předány a nasazeny na své pravidelné linky,“ uvedl Jindřich Poláček, místopředseda představenstva Arriva Východní Čechy. „Důležitým parametrem nově zakoupených vozidel je kromě nízkopodlažnosti i ekologičnost, vozidla budou osazeny motory EURO 6,“ dodal Poláček.

Nové autobusy budu provozovány na linkách ve Středočeském kraji, které spojují města Kolín, Kutná Hora a Čáslav s okolními městy a vesnicemi. Vozidla budu vybavena mechanickou výklopnou plošinou pro snadnější nástup a výstup pohybově handicapovaných osob a rodičů
s kočárky, informačními tably spolu s informačním systémem pro zrakově postižené občany.

Projekt nákupu nových autobusů je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Společnost Arriva Východní Čechy je součástí skupiny Arriva po akvizici mateřskou firmou Deutsche Bahn.

Více informací o společnosti naleznete na adrese: www.arriva-vychodnicechy.cz


Tisková zpráva - MODERNÍ A EKOLOGICKÉ AUTOBUSY
U ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY


Čáslav 26. listopadu 2014
–  Společnost Arriva Východní Čechy (Arriva VČ) zařazuje do vozového parku nové tři částečně nízkopodlažní autobusy s motory splňujícími nejpřísnější emisní normu EURO 6. Jedná se o dvě vozidla SOR CN 10,5 a jeden autobus IVECO CROSSWAY LE 12,2 m.
v nových podnikových barvách dopravní společnosti Arriva. Autobusy, pořízené s využitím finančních prostředků z Regionálního operačního programu Střední Čechy „Nákup ekologických, bezbariérových, nízkopodlažních autobusů pro Středočeský kraj – II. etapa“, budou zajišťovat dopravní obslužnost na Čáslavsku, Kutnohorsku a Kolínsku. Výše poskytnuté dotace činí
4 691 000 korun.

„Nejdůležitějšími prvky nově pořízených vozidel jsou z hlediska dopravy i cestujících nízkopodlažnost, nový odbavovací systém a nízké emisní zatížení. Jsou to naše první autobusy, které jsou vybaveny motory EURO 6,“ uvedl při slavnostním představení Jindřich Poláček, místopředseda představenstva Arriva Východní Čechy. „Celkem jsme z projektů ROP SČ pořídili deset moderních vozidel, v první části projektu uskutečněného loni to bylo sedm autobusů,
v letošním roce jsou to tato tři vozidla,“ dodal Poláček.

Vozidla, která jsou připravena k nasazení do ostrého provozu ve Středočeském kraji, budou jezdit na linkách spojujících města Čáslav, Kutná hora a Kolín s okolními městy a vesnicemi. Autobusy jsou vybaveny mechanickou výklopnou plošinou pro snadnější nástup a výstup pohybově handicapovaných osob a cestujících s kočárky, informačními tably spolu s informačním systémem pro zrakově postižené občany.

Arriva Východní Čechy ujede v roce 2014 dle schválených jízdních řádů Krajského úřadu Středočeského kraje celkem 2 428 500 kilometrů v závazku veřejné služby ve Středočeském kraji.

Projekt nákupu nových autobusů je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Společnost Arriva Východní Čechy je součástí skupiny Arriva po akvizici mateřskou firmou Deutsche Bahn.

Více informací o společnosti naleznete na adrese: www.arriva-vychodnicechy.cz 

 

 

Nákup CNG autobusů a elektrobusů pro Město Trutnov

Po proběhnuvším výběrovém řízení dojde v systému MHD Trutnov od února 2019 k nasazení zcela nových autobusů. Jedná se o tři kloubové autobusy s pohonem na CNG a další čtyři "krátké" elektrobusy. Všechna vozidla jsou provedena v korporátním lakování holdingu ARRIVA s některými dalšími doplňujícími grafickými prvky, odkazujícími na místo jejich nasazení.

Společně s výměnou vozidel dochází i k podstatné modernizaci odbavovacího systému. Stávající odbavovací zařízení Emtest budou ze systému stažena a vozidla budou vybavena novými zařízeními výrobce Telmax s.r.o. Vysoké Mýto. Ta již umožňují kromě jiného i využití standartních bankovních karet, a to jak pro platbu jednoduchého jízdného, tak i pro nákup časových kupónů. 

 

 

 

Nákup elektrobusů pro MHD v Kutné Hoře 

Od 13. června začnou v Kutné Hoře jezdit elektrické autobusy. Vedení města se původně rozhodovalo mezi autobusy na zemní plyn a na elektřinu. Nakonec zvítězily autobusy s elektrickým pohonem, a to i z důvodu výhodnějších dotačních podmínek. „Naším cílem je zavést ekologickou dopravu, která nebude produkovat zplodiny a nebude hlučná. Obě tato kritéria elektrické autobusy splňují,“ uvedl starosta Josef Viktora (ANO), který si již jízdu novými elektrobusy vyzkoušel. „V autobusech bude platit současný odbavovací systém a nově mají cestující možnost zaplatit jednotlivé jízdné také bankovní kartou,“ doplňuje Viktora.

V Kutné Hoře bude jezdit celkem pět nových elektrických autobusů. Dva menší z nich se snadno dostanou i do historické části města, tři větší jsou určené pro oblasti mimo centrum města. Autobusy jsou nízkopodlažní, klimatizované a cestujícím nabídnou pohodlná sedadla, nabíječky na mobilní telefony a digitální informační panely,“ vysvětluje Daniel Adamka, generální ředitel společnosti Arriva. Ta na jejich nákup získala dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 20 – „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“. Autobusy vyšly celkem na 53,8 mil. Kč, přičemž IROP poskytl dotaci ve výši 85 %, tedy 45,7 mil. Kč.

Pětici nových autobusů doplní dva starší dieselové, které budou sloužit jako záložní vozidla při technologických přestávkách v provozu elektrobusů.

Nabíjecí stanice

Pro autobusy vznikla také nová nabíjecí stanice v areálu bývalé cihelny v městské části Sedlec. Ta je vybavena celkem pěti stojany, které umožní současné nabíjení všech autobusů. Jedná se o stojany od výrobce SOR Libchavy s označením SOR 400/200A-EV. „Dojezd autobusů je přes 170 kilometrů. Pak je nutné připojit vozidla k nabíječce. Nabíjení bude probíhat nejčastěji v nočních hodinách, přes den v závislosti na oběhu vozidel,“ zmiňuje Jindřich Poláček, ředitel společnosti Arriva Východní Čechy. Celkově autobusy denně najezdí více než 800 km.

 autobus SOR EBN 11
autobus ROŠERO-P FIRST

 nabíjecí stanice