ARRIVA vlaky s.r.o.

Společnost ARRIVA vlaky je členem skupiny Arriva a zaměřuje se na železniční dopravu v České republice a jejím nejbližším okolí.

V roce 2013 působila čtvrt roku na lince Praha – Kralupy nad Vltavou, systematicky pak vstoupila na český železniční trh až na počátku roku 2016 dvěma novými linkami Praha – Benešov u Prahy a Praha – Trenčín.

Cílem společnosti je přispět k liberalizaci železniční dopravy v Česku a přinést na zdejší železniční trh další prvky konkurence. Chceme nabídnout cestujícím nové služby, které železniční doprava na příslušných relacích doposud nenabízí.

Zároveň se pravidelně hlásíme do všech výběrových řízení, která jednotliví objednatelé (Ministerstvo dopravy nebo kraje) vyhlašují na zabezpečení dopravních služeb ve veřejném zájmu v železniční dopravě. Přitom zkušenosti z minulých soutěží proběhlých jak v České republice, tak i v zahraničí ukazují, že ve výběrových řízení nabízejí dopravci objednatelům zpravidla lepší servis za nižší cenu než dopravci provozující své služby na základě přímého zadání. Z toho důvodu společnost ARRIVA vlaky pravidelně apeluje na představitele krajů a státu, aby zvyšovali komfort na dotovaných železničních linkách tím, že budou hledat dopravce v otevřených výběrových řízeních.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, kdy dojde mezi společností ARRIVA vlaky s.r.o. a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz, web adr.coi.cz

Kontakt

ARRIVA vlaky s.r.o.
Křižíkova 148/34
186 00 Praha 8
+420 725 100 725
info@arriva.cz


IČ:    28955196
DIČ: CZ699001947