V MHD Kladno od 1. 8. 2018 možnost nástupu všemi dveřmi

Vážení cestující, magistrát města Kladna schválil od 1. 8. 2018 úpravu tarifu MHD Kladno, vybraným skupinám cestujících bude umožněn nástup prostředními a zadními dveřmi autobusu. Základní informace o změnách naleznete ve formě otázek a odpovědí v následujícím textu. 

Na kterých zastávkách lze využít nástup prostředními a zadními dveřmi?

Pouze na zastávkách v obvodu katastru města Kladna (v obvodu MHD Kladno, v zóně SID 1).

Na kterých linkách a spojích lze nastupovat prostředními a zadními dveřmi?

Linky 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611, 613, 614616 - na všech spojích nástup možný všemi dveřmi.

Linky 607, 609612 - pouze na spojích ve směru do Kladna je možné využít nástup prostředními a zadními dveřmi, na spojích ve směru z Kladna nástup možný pouze předními dveřmi s odbavením a kontrolou jízdních dokladů u řidiče (vyjma přepravy kočárků s dítětem).

 Kteří cestující mohou využít k nástupu prostřední nebo zadní dveře?

 1. držitelé karet OBČANSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, ŽÁKOVSKÁ - s platným předplatním jízdným pro zónu SID 1 (plnocenné za 380 Kč/měsíc; studentské VOŠ, VŠ za 190 Kč/měsíc; žákovské - studentské - důchodcovské - 365 Kč/rok - nový tarif od 1. 8. 2018; předplatní jízdné pro SID),
 2. držitelé průkazů PID, karty LÍTAČKA - s platným předplatním vícepásmovým jízdným obsahujícím také pásmo PID 3,
 3. cestující s jízdenkou PID využívající jízdné dle tarifu PID (plnocenné jízdné v hodnotě 18 Kč a vyšší, v případě započetí jízdy je nutné označit jízdenku v označovači v blízkosti dveří),
 4. osoby přepravující se v MHD Kladno bezplatně.

Které osoby se v MHD Kladno přepravují bezplatně?

 1. osoby nad 70 let,
 2. držitelé platební karty V - volná,
 3. děti do 6 let,
 4. držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa a invalidního vozíku,
 5. jedna osoba doprovodu dětského kočárku s dítětem,
 6. příslušník Policie ČR ve služebním stejnokroji,
 7. příslušník Městské policie Kladno ve služebním stejnokroji, nebo v civilním oděvu po prokázání se služebním průkazem a odznakem
 8. důchodci držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Ústřední radou Svazu PTPVTNP.

 Kteří cestující musí i nadále nastupovat předními dveřmi a odbavují se u řidiče?

 1. držitelé karet, kteří se odbavují za jednotlivé jízdné placené z karty (plnocenné jízdné za 14 Kč, poloviční za 7 Kč, jízdné za 1 Kč atd.),
 2. cestující bez předem zakoupené jízdenky,
 3. cestující, kteří nastupují do spojů linek 607, 609, 612, které dále pokračují směrem mimo město Kladno (vyjma přepravy kočárků s dítětem).

Mám zakoupené předplatní jízdné na kartě a nastoupím-li prostředními/zadními dveřmi, musím přikládat někam kartu?

Kartu nikam nepřikládáte, žádnou jízdenku nedostáváte. V případě přepravní kontroly předkládáte kartu pověřené osobě (revizorovi), ten na mobilní čtečce karet zkontroluje, zda máte platné předplatní jízdné.

Mám předem zakoupenou neoznačenou jízdenku pro PID a nastoupím-li prostředními nebo zadními dveřmi, kde si jízdenku označím?

Jízdenku si označíte v označovači ve vozidle, nemusíte chodit dopředu k řidiči. Jízdenku označujete pouze jednou a to při započetí Vaší cesty, při dalším přestupu již jízdenku opakovaně neoznačujete - viz. tarif PID. V obvodu MHD Kladno je možné použít pouze vícepásmové jízdenky PID s platností delší než 15 minut (plnocenné jízdné za 18 Kč nebo za cenu vyšší, neplatí zde jízdenky PID za 12 Kč).

Mám jízdenku PID zakoupenou z odbavovacího zařízení u řidiče, označuji pak tuto jízdenku v označovači v autobusu?

Jízdenku pak již neoznačujete a to ani při přestupu, všechny nutné údaje byly na jízdenku vytištěny, jízdence započala její platnost okamžikem prodeje.

Kdo může být pověřená osoba ke kontrole jízdného?

Revizoři společnosti, revizoři smluvních společností, řidiči autobusu, pověření pracovníci s platným průkazem opravňujícím k provádění kontroly. Na vyžádání pověřené osoby je nutné předložit platný jízdní doklad, čipovou kartu s nahraným jízdným nebo doklad opravňující k bezplatné přepravě.

Jsem žák/učeň/student střední školy/důchodce a již nyní využívám po Kladně jízdné za 1 Kč z karty za jízdu. Propočítal jsem, že se mi NOVÝ tarif za 365 Kč/rok vyplatí a chci využívat výhodu nástupu prostředními a zadními dveřmi, jak mám dále postupovat?

Navštivte některou naši informační kancelář (na náměstí Svobody, na autobusovém nádraží, ve Vrchlického ulici) a předložte čipovou kartu. Upozornění: jste-li učeň/student SŠ denního studia, pak je nutné předložit platné potvrzení o studiu na školní rok 2018/2019; jste-li držitel invalidního důchodu III. stupně, pak je nutné předložit potvrzení o pobírání invalidního důchodu vydané bankovním ústavem nebo poštou. Předložte kartu, zjistíme aktuální zůstatek elektronické peněženky. Rozhodnete se, zda Vám zůstatek vyplatíme nebo si ho nadále ponecháte na kartě pro případ, že byste jej využili pro nákup jiného druhu jízdného (pro jízdu mimo Kladno apod.). Kartu zformátujeme a nahrajeme Vám roční jízdné za 365 Kč.