Vyhledat spoj
Menu
Menu

Dotované projekty

Nákup elektrobusů pro MHD Nový Jičín - IROP

Nákup elektrobusů pro MHD Nový Jičín - IROP

 
 
 
Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro MHD Nový Jičín - IROP Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro MHD Nový Jičín

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006355

Žadatel: ARRIVA MORAVA a.s.

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj

Popis projektu:  Cílem projektu je zajištění bezpečnosti dopravy a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy; zavedení alternativních pohonných systémů pro snížení uhlíkové zátěže z městské dopravy; snížení zátěže na životní prostředí a eliminace negativních vlivů na lidské zdraví; rozvinout vozový park dopravce ARRIVA MORAVA a.s. o autobusy s alternativním pohonem. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) činila 22,2 mil. Kč.

Projekt je zaměřen na pořízení 2 ks nízkopodlažních bateriových autobusů na elektrický pohon v délce max. 10,5 m s nezávislým naftovým topením, jejichž prostřednictvím bude zajištěna městská hromadná doprava v Novém Jičíně. Autobusy jsou nízkopodlažní, s plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku a s vyhrazeným místem pro invalidní vozík v interiéru vozidla.

Nákup elektrobusů MHD Třinec - IROP ERDF

Nákup elektrobusů MHD Třinec - IROP ERDF

 
 
 
Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů - IROP Evropský fond pro místní rozvoj

Název projektu: Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro ARRIVA MORAVA

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001454

Žadatel: ARRIVA MORAVA a.s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Popis projektu: Cílem projektu je jednak snížit emise produkované vozidly městské hromadné dopravy v Třinci, tak také zlepšit přístup ke službám v dopravě všem skupinám obyvatel.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (Evropský fond pro místní rozvoj) činila 114,7 mil. Kč.

Tento projekt je zaměřen na pořízení 10 kusů nízkopodlažních bateriových autobusů, jako náhrady za stávající nevyhovující dieselové vozy.  Tyto autobusy jsou zcela nízkopodlažní, vybavené výklopnou plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku a informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany s vazbou na povelový vysílač nevidomého. Vozidla jsou nasazena na linky MHD Třinec.

Obnova vozového parku - ROP Střední Morava

Obnova vozového parku - ROP Střední Morava

 
 
 
Obnova vozového parku příměstské dopravy

Název projektu: Obnova vozového parku příměstské dopravy

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/21.01315

Žadatel: Veolia Transport Morava a.s.

Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Popis projektu: V letech 2012 až 2014 pořídila společnost Veolia Transport Morava a.s. celkem 16 autobusů s dotačním přispěním z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, které činilo 30,61 mil. Kč.

Všechny autobusy jsou částečně nízkopodlažní s motory splňujícími přísné emisní limity EURO 5, což přispívá ke snížení emisí produkovaných autobusy provozovanými v regionu soudržnosti Střední Morava.

Nová vozidla jsou vybavena výklopnou plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku a informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany s vazbou na povelový vysílač nevidomého.

Vozidla jsou nasazena na páteřní linky dopravce na Olomoucku, Přerovsku, Šumperku a Jesenicku.

Renovace vozového parku - ROP MoravskoslezskoRenovace vozového parku - ROP Moravskoslezsko

 
 
 

Renovace vozového parku pro příměstskou dopravu

Název projektu: Renovace vozového parku pro příměstskou dopravu

Registrační číslo: CZ.1.10/1.3.00/04.00933

Žadatel: Veolia Transport Morava a.s.

Poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Popis projektu: V letech 2011 až 2013 pořídila společnost Veolia Transport Morava a.s. celkem 44 autobusů za cenu 189,59 mil. Kč s dotačním přispěním z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, které činilo 40 % z ceny autobusů.

Bylo pořízeno 30 autobusů typu SOR CN 10,5 a 14 autobusů typu CROSSWAY LE 12 m.

Všechny autobusy jsou částečně nízkopodlažní s motory splňujícími přísné emisní limity EURO 5, což přispívá ke snížení emisí produkovaných autobusy provozovanými v Moravskoslezském kraji.

Nová vozidla jsou vybavena výklopnou plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku a informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany s vazbou na povelový vysílač nevidomého.

Vozidla jsou nasazena na páteřní linky dopravce na Ostravsku, Novojičínsku, Třinecku a Bruntálsku. Díky pořízení nových vozidel mohl dopravce zavést řadu garantovaných bezbariérových spojů, u kterých je vždy zaručeno nasazení bezbariérového vozidla.